250 miliona eura i garancija EU za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj Evropi

Mala i srednja preduzeća u sedam zemalja jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Moldavija, Rumunija i Srbija) će ostvariti lakši pristup rizičnom kapitalu i to zahvaljujući garanciji Innovfin-a, kreditnog instrumenta EU u okviru programa Horizon 2020. Sporazum koji su 28. januara potpisali Evropski investicioni fond (EIF) i njemačka bankarska grupa ProCredit će omogućiti bankama da sklope nove kreditne ugovore sa malim i srednjim preduzećima i preduzećima srednje tržišne kapitalizacije u ukupnom iznosu od 250 miliona eura u naredne dvije godine.

Carlos Moedas, evropski komesar za istraživanje, nauku i inovacije, izjavio je: „Kreditni sporazum koji je danas potpisan je otvoren za sva mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije u državama članicama EU, ali i u državama koje učestvuju u programu Horizon 2020 u jugoistočnoj Evropi. Cilj sporazuma je da se podstaknu investicije u inovativne kompanije radi rasta i zapošljavanja.”

Evropski investicioni fond i EU, u okviru InnovFin garancije za mala i srednja preduzeća, garantuju za do 50 posto iznosa kredita namijenjenih aktivnostima u oblasti inovacija. Ovo je dio nove generacije finansijskih instrumenata razvijenih u okviru programa Horizon 2020, okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije (IP/14/670).

 

Kontekst

Instrument InnovFin obezbjeđuje garancije i kontragarancije za finansiranje dugovanja u rasponu od 25.000 do 7,5 miliona eura sa ciljem da poboljša pristup kreditnom finansiranju za inovativna mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (do 499 zaposlenih). Instrumentom upravlja EIF, dok kredite obezbjeđuju finansijski posrednici – banke i druge finansijske institucije – u državama članicama i pridruženim zemljama. U okviru ovog instrumenta, garanciju finansijskim posrednicima daje EIF i to u iznosu gubitaka nastalih uslijed finansiranja duga koje pokriva ovaj instrument.

InnovFin garancija za mala i srednja preduzeća je dio „Finansiranja EU za inovatore”, odnosno nove generacije finansijskih instrumenata i savjetodavnih usluga EU koje su razvijene u okviru programa Horizon 2020 sa ciljem da se inovativnim preduzećima obezbijedi bolji pristup finansiranju. Na ovaj način će u istraživanje i inovacije širom Evrope biti uloženo do 48 milijardi eura.

 

O programu Horizon 2020

Evropska unija je 1. januara 2014. pokrenula novi program za finansiranje istraživanja i inovacija pod nazivom Horizon 2020. U periodu od sedam godina, u projekte inovacija i istraživanje će biti uloženo gotovo 80 milijardi eura, čime će se podržati konkurentnost evropske privrede i proširiti granice ljudskog znanja. Budžet EU za istraživanje je usmjeren uglavnom na unapređenje svakodnevnog života u oblastima poput zdravstva, životne sredine, saobraćaja, hrane i energetike. Istraživačka partnerstva sa farmaceutskom, vazduhoplovnom, automobilskom i elektronskom industrijom će podstaći i kombinaciju privatno-javnih investicija, a sve u cilju podrške daljem rastu i zapošljavanju visokokvalifikovane radne snage.

Kontakt za medije: Glasnogovornik Evropske unije za istraživanje, nauku i inovacije