Javni poziv za dostavu komentara na nacrte akcija u okviru višedržavne IPA II za 2016. godinu

Evropska komisija je izradila i dostavila nacrte dijela akcija predviđenih za realizaciju u okviru programa višedržavne IPA za 2016. godinu Državnim IPA koordinatorima i zatražila dostavu mogućih komentara. Radi se o slijedećim akcijama:

AD 01 Regional Investment Policy Programme,

AD 02 Technical Assistance for Roma integration at community level (TARO),

AD 03 Western Balkans Youth Window under Erasmus+,

AD 04 Preparatory measures for the participation of IPA II beneficiaries in EU Agencies,

AD 06 Enhancing mobility, connectivity and competitiveness in South East Europe – Support to RCC,

AD 07 Support to CEFTA Secretariat 2016 – 2017,

AD 08 Regional cooperation and networking in the field of agriculture, rural and economic development of cross-border areas,

AD 10 Regional Energy Efficiency Programme for the Western Balkans (REEP Plus),

AD 11 Technical Assistance towards implementation of the new Paris Climate Agreement.

Nacrti akcija za Investicioni okvir za zapadni Balkan biće pripremljeni od strane Evropske komisije i dostavljeni zemljama korisnicama na davanje komentara naknadno.

Pozivaju se organizacije civilnog društva i zainteresirana javnost da dostave svoje komentare na gornje akcije do 15. februara 2016. godine na e- mail adresu midhat.dzemic@dei.gov.ba.

Komentari se trebaju odnositi na konkretan tekst u nacrtu i trebaju biti dati na engleskom jeziku.

Podsjećamo da je program višedržavne IPA II vođen centralizovano od strane Evropske komisije koja je zadužena za programiranje, provedbu i monitoring provedbe ovog programa.

(Tekst javnog poziva je preuzet sa stranice Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.)

Europa.ba