Video-linkom saslušan svjedok iz Kanade

U sklopu istrage u predmetu ratnog zločina, Kantonalno tužilaštvo Srednjebosanskog kantona nedavno je uz pomoć video linka uzelo iskaz svjedoka koji trenutno živi u Kanadi. Video-konferencijski sistem, koji omogućava saslušanje svjedoka sa udaljenih lokacija putem video linka, finansirala je Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2009 i IPA 2010) u iznosu većem od 400.000 eura. Video-konferencijski sistem je implementiran pod vodstvom i uz tehničku podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine.

U 2015. godini su ispunjeni opšti tehnički uslovi za primjenu video linka, čime je omogućeno ispitivanje svjedoka iz inostranstva u predmetima koji se vode pred sudovima i tužilaštvima u cijeloj Bosni i Hercegovini u skladu sa važećim zakonskim propisima za međunarodnu pravnu pomoć.

Primjena video-konferencijskog sistema će doprinijeti vođenju efikasnijih i ekonomičnijih istraga i sudskih postupaka, te efikasnijoj i kvalitetnijoj primjeni mjera zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini.

Prvobitno, video-konferencijskim sistemom koji je finansirala EU uvezano je 28 pravosudnih institucija, a potom je 2014. godine, uz pomoć projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” koji finansira Švajcarska, sistem proširen na još sedam tužilaštava.

Pravni postupak uspostavljanja video linka sa Kanadom i svjedokom na koordiniran i profesionalan način izvršili su tužilac, IKT službenici i administrativno osoblje Kantonalnog tužilaštva Travnik, IKT odjel Sekretarijata VSTV-a, kao i osoblje Projekta za izgradnju kapaciteta za procesuiranje ratnih zločina, koji provodi Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uz finansijsku pomoć vlada Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Norveške, Švajcarske, Italije i Njemačke. U isto vrijeme, veliku pomoć su pružile i kanadske vlasti, njihovi IKT stručnjaci, inspektori Royal Canadian Mounted policije, kao i zaposleni u  International Assistance Group, odsjeku pri Ministarstvu pravde Kanade.