Policijska suradnja između Bosne i Hercegovine i Europola – zastupnici prihvatili dogovor EU i BIH u borbi protiv kriminala i terorizma

Novi dogovor, kojim se uspostavlja suradnja policije između Europola i BiH, te zajednička borba protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih oblika ozbiljnog međunarodnog kriminala, odobren je u srijedu na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta.

Zastupnici su odobrili nacrt teksta EU Vijeća s 314 glasova za, 181 protiv i 68 suzdržanih. Dogovorena je operativna i strateška suradnja koja podrazumijeva razmjenu informacija, kao što su specijalistička znanja, izvješća o općem stanju i strateške analize, ali također može uključivati razmjenu osobnih podataka i povjerljivih informacija.

U utorak je EP odobrio stratešku suradnju između Europola i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali ovaj dogovor ne predviđa nikakvu razmjenu osobnih podataka.

Nova revidirana klauzula za sve ugovore Europola s trećim zemljama

Prema sadašnjim pravilima, Parlament se samo konzultira prije nego što Vijeće dogovori ugovore o policijskoj suradnji s trećim zemljama. Međutim, u nedavno zaključenim razgovorima oko novih pravila upravljanjem Europolom, pregovarači Parlamenta inzistirali su u umetanju revidirane klauzule koja će se primjenjivati na sve sporazume s trećim zemljama.

To znači, da će se rad svih postojećih međunarodnih sporazuma između Europola i trećih zemalja procijeniti u roku od pet godina od stupanja na snagu novog propisa kako bi se utvrdilo da su u potpunosti u skladu sa standardima zaštite podataka i zadovoljavaju standarde EU o radu policije.

Lisabonski ugovor predviđa da EP odlučuje jednako s Vijećem o Europolu. Kada nova pravila o Europolu stupe na snagu, EP će trebati dati zeleno svjetlo za bilo koju policijsku suradnju između trećih zemalja.

Sljedeći koraci

Sada kada je EP iznio svoje mišljenje, Vijeće može ovlastiti Europol da formalno sklopi ugovor, kako bi mogao stupiti na snagu.