Izjava povodom usvajanja u Vijeću ministara Okvirne prometne politike BiH za period 2015 – 2030. godine

Delegacija Evropske unije u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje Okvirne prometne politike BiH za period 2015 – 2030. godine (OPP) u Vijeću ministara BiH i daje snažnu preporuku Parlamentarnoj skupštini BiH da preduzme neophodne korake za hitno usvajanje ove Politike.

Evropska unija je u proteklih nekoliko godina pridavala sve veću važnost povezivanju građana i preduzeća širom EU, u cilju podsticanja održivog privrednog rasta. Na samitu lidera Zapadnog Balkana, održanom u avgustu 2014. godine u Berlinu, EU je ovu inicijativu proširila i na zemlje Zapadnog Balkana. U okviru ‘Agende za povezanost’, Evropska unija planira u narednih pet godina investirati jednu milijardu EUR grantova u razvoj i međusobno povezivanje prometne i energetske infrastrukture u regiji Zapadnog Balkana, što će dovesti do daljnje integracije sa zemljama članicama EU. Ova finansijska pomoć, uz koju ide i ponuda dodatnog kreditiranja i investicija, će biti na raspolaganju za nadogradnju ili izgradnju dijelova Osnovne mreže za regiju o kojoj su se usaglasili premijeri šest zapadnobalkanskih zemalja na sastanku sa komesarima Hahnom i Bulcom održanom 21. aprila u Briselu.

Što se tiče Bosne i Hercegovine, ova Osnovna mreža obuhvata autoput i željeznicu na Koridoru Vc i autoput 2a od Gradiške kroz Banja Luku – sa spajanjem na Koridor Vc južno od Zenice. Ona, takođe, obuhvata i luke na rijeci Savi u Šamcu i Brčkom i Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Kao prvi korak, već u 2015. godini, svim zemljama će biti na raspolaganju više od 100 miliona EUR iz pretpristupnih fondova (IPA II), zajedno sa kreditima evropskih finansijskih institucija. Što se tiče BiH, prvi projektni prioriteti su fokusirani na izgradnju prekograničnih mostova u Svilaju (uključujući granični prelaz) i u Gradišci.

Usvajanje OPP BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH je jedan od dva direktna preduslova za pristup ovim sredstvima. Pored usvajanja OPP, BiH će morati pažljivo odabrati prioritete i ispitati sve moguće izvore finansiranja putem nedavno formiranog Investicionog odbora BiH. Ovaj odbor treba pripremiti planove investicija sa prioritetima koji će sadržavati najrelevantnije investicione projekte u zemlji koje je potrebno finansirati (‘jedinstvena lista projekata’), a prvi rok za pregled od strane međunarodnih partnera će biti Samit lidera Zapadnog Balkana, koji će biti održan u Beču 27.08.2015. godine.

Usvajanje ove državne Politike nužno je ne samo za unapređenje pristupa BiH sredstvima za sufinansiranje u 2015. godini, nego je i preduslov za izradu i provođenje neophodne Prometne strategije BiH koja se tiče svih prometnih podsektora, odnosno cestovnog, željezničkog, kombiniranog i pomorskog prometa. Samo na osnovu takve strategije na nivou cijele zemlje, Evropska komisija će biti u stanju da od 2016. godine sufinansira daljnje investicije u prometnu infrastrukturu u BiH, u okviru IPA II (2014-2020).