Novi twinning projekat za Regulatornu Agenciju za Komunikacije (RAK)

Novi twinning projekat koji pruža podršku Regulatornoj Agenciji za Komunikacije (RAK) predstavili su 13. februara 2007. godine Gospodin Andre Lys, šef operacija delegacije Evropske komisije u BiH, Njegova ekscelencija Alessandro Fallavollita, ambasador Italije i direktor RAK BiH Kemal Huseinovic sa svojim partnerima iz italijanskog regulatora AGCOM Senatorom Robertom Napoli  i Vincenzom Lobianco.

Novi twinning projekat je nastavak prethodnog koji je započeo u junu 2005. godine i završio nakon 14 mjeseci uspješne suradnje.  Projekat je dizajniran da pomogne RAK da postane neovisan regulator koji ustrajno promjenjuje direktive Evropske Unije u regulaciji sektora komunikacija.

 

Gospodin Lys izjavio je da su telekomunikacije i javni radio i televizijski sistem sektori u kojima je Bosna i Hercegovina napravila značajan napredak prethodnih godina, ali da neka područja iz ovog sektora trebaju biti unaprijeđena. On je naglasio da elektronski mediji konstantno evoluiraju što predstavlja trajan izazov za regulatore. Stoga je prijenos znanja i tehnologije vitalan za BiH kako bi bila u mogućnosti da ispuni svoje obaveze ne samo u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, već što je još bitnije, u kontekstu priprema za članstvo u EU.

 

Njegova ekscelencija Allessandro Fallavolita podcrtao je važnost ovoga sektora za budućnost BiH i rekao da je cilj ovoga projekta da osposobi RAK da pruži što je moguće bolje usluge monitoringa u ovom sektoru i tako doprinese usklađivanju domaćih standarda sa standardima EU.

 

Gospodin Kemal Huseinovic, generalni direktor RAK-a, izjavio je da su srednjoročni prioriteti poptuna reforma javnog RTV sistema i neovisnost RAK-a.. On je rekao da će novi projekat pomoći RAK da se bolje pripremi za uspješnu implementaciju zakona o javnom RTV sistemu, uvođenje novih tehnologija u sektor telekomunikacija i digitalne televizije u BiH.

 

Gospodin Vincenzo Lobianco iz AGCOM naglasio je da  oni planiraju pružiti svoju stručnu i logističku podršku za 30 stručnjaka iz RAK koji će biti podijeljeni u šest grupa na obukama u Italiji.

 

EU je osigurala 250.000 eura za ovaj projekat.