Komesar Figel u Sarajevu

Gosp. Jan Figel, evropski komesar za obrazovanje, obuku, kulturu i mlade, došao je 7. februara 2007. godine u dvodnevnu posjetu Sarajevu.

Komesar Figel se prvo susreo sa članovima Predsjedništva BiH: gosp. Nebojšom Radmanovićem, gosp. Željkom Komšićem i gosp. Harisom Silajdžićem, te sa njima razgovarao o saradnji u oblasti obrazovanja i kulture. Tokom sastanka komesar je podstakao članove Predsjedništva da provedu reformu koja je potrebna BiH kako bi potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da počnu koristiti prednosti koje pružaju korisni programi razmjene studenata koje pruža EU, od koji je najpoznatiji Erasmus Mundus.

Nakon sastanka komesar Figel je imao priliku gledati performans teatarsko-akrobatske grupe “Malibar” iz Francuske, čiji članovi su poznati scenski i vizuelni umjetnici iz cijele Evrope. Ovaj performans, koji je kreirao prazničnu atmosferu u gradu, bio je uvod u ceremoniju službenog otvorenja 23. Sarajevskog zimskog festivala.

Prije proglašenja službenog početka Festivala, komesar Figel je čestitao organizatorima programa i istakao da slogan festivala “Sarajevo – neki drugi grad”, sam po sebi, govori o obnovi grada. To je multietnički, pulsirajući simbol kulturne različitosti Balkana, koja je ujedno i karakteristika Evrope. Komesar je izjavio da su izazovi sa kojima se susreće Balkan i evropski izazovi, te je naglasio da će se nastaviti politička i ekonomska podrška Europe, jer se proces evropske integracije ne može zaključiti bez Balkana.

 

 

Profil – Komesar Figel

Jan Figel je rođen 1960. godine u Slovačkoj, gdje se obrazovao za inžinjera elektrotehnike. Nakon studija, pohađao je seminare iz oblasti međunarodnih odnosa na Georgetown Univerzitetu u Vašingtonu u Sjedinjenim Državama i iz oblasti evropskih ekonomskih integracija na UFSIA u Antverpenu u Belgiji.

U periodu od 1983. do 1992. godine radio je kao inžinjer na istraživanjima i razvoju, a politički je postao aktivan 1990. godine kroz Kršćanski demokratski pokret. Od 1992. godine on je obnašao niz funkcija koje su bile u vezi sa Slovačkom Republikom i evropskim institucijama.

Od 1992. do 1998. godine, bio je član Komiteta za vanjske poslove Državnog vijeća Slovačke Republike. U ovom periodu on je takođe bio član Državnog vijeća Slovačke Republike u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope i u nekim od njenih komiteta.

Od 1998. do 2003. komesar Figel je bio glavni pregovarač Slovačke Republike u pregovorima o pridruživanju Slovačke Evropskoj uniji.

U Komisiju je stigao 1. maja 2004. godine kada je Slovačka Republika postala članica EU. U početku je imao podjeljenu odgovornost za portfolio poduzetništvo i informacijsko društvo da bi 22. januara 2004. godine preuzeo portfolio za obrazovanje, obuku, kulturu i multilingvizam. Od 1. januara 2007. godine, kada su uvedene dvije nove pozicije komesara kako posljedica nedavnog proširenja Unije, njegov portfolio se fokusirao na obrazovanje, obuku, kulturu i mlade.

Komesar Figel je takođe autor brojnih publikacija o Slovačkom članstvu u EU.

Njegovu kompletnu profesionalnu biografiju možete potražiti na ovom linku.

 

Pogledi komesara Figela na obrazovanje, obuku, kulturu i mlade

Obrazovanje i obuka su ključni za budućnost Evropske unije. Više znanja i vještina ključni su faktori za lični i društveni razvoj, mogućnost zapošljavanja, socijalnu koheziju, kulturnu osviješćenost i zrelost građanstva.

Aktivnosti u oblasti kulture, koje se odvijaju na evropskom nivou, neprocjenjive su kada je riječ o promociji zajedničkih vrijednosti, osjećaja evropske pripadnosti i pri pružanju podrške neprekidnom razvoju evropskog identiteta.

Mladi su sada jasno naznačeni u ovom portfoliju. Njihova pitanja postala su veoma važna. Postoje brojne politike EU koje imaju uticaj na mlade ljude koji predstavljaju četvrtinu evropske populacije.

(Njegova) zona odgovornosti se proteže i na sport i odnose sa civilnim društvom. A postoji i jedna stalna tema ovoga portfolija – građani i kvalitet njihovog života. Izgradnja prijatnog okruženja za građane biće u središtu svih aktivnosti portfolija.

(Isječci iz teksta koji se može naći na komesarovoj web stranici)