Tripartitni protokol: Centralna banka BiH, Evropska centralna banka i Delegacija Evropske komisije u BiH

Gđa. Gertrude Tumpel-Gugerell, članica Izvršnog odbora i Upravnog vijeća Evropske centralne banke (ECB), gosp. André Lys, šef Operativnog odjeljenja Delegacije Evropske komisije u BiH i gosp. Kemal Kozarić, guverner Centralne banke BiH (CBBiH), su 16. februara 2007. godine potpisali tripartitni protokol čime je označen zvanični početak Programa Eurosistema o procjeni potreba Centralne banke BiH.

EU je osigurala 300.000 eura za Evropsku centralnu banku i nacionalne banke država članica EU (Njemačka državna banka, Banka Estonije, Banka Grčke, Banka Španije, Banka Francuske, Banka Italije, Banka Slovenije i Austrijska narodna banka) kako bi one podržale kretanje CBBiH ka standardima banaka Eurosistema. Njihova analiza će pokriti: koordinaciju aktivnosti agencija odgovornih za izdavanje dozvola i za superviziju, ekonomsku analizu i istraživanja, finansijsku stabilnost, internu reviziju, monetarnu politiku u okviru ‘currency board’ aranžmana, platne sisteme i statistiku.

Gđa. Tumpel-Gugerell je istakla da su ECB i CBBiH među najmlađim centralnim bankama u svijetu i da imaju dobre kontakte još od 1998. godine, te da današnji dan predstavlja početak tješnjih veza između njih.

Gosp. Lys je naglasio da je CBBiH jedna od prvih i najuspješnijih državnih institucija u BiH – “njena monetarna politika je postigla makroekonomsku stabilnost i relativno nisku stopu inflacije”. On je apelovao na CBBiH da poduzme neophodne reforme kako bi prilagodila svoju politiku i procedure Eurosistemu centralnih banaka. Ove reforme se moraju obaviti u korist i za napredak BiH.

Gosp. Kozarić je pozdravio ovaj projekat i izrazio svoju zahvalnost što su ECB i Delegacija EK imale razumijevanja za želju CBBiH da provede evropske standarde.