Obuka o porezu na dodatnu vrijednost za preko 500 finansijskih državnih službenika

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je, 23. aprila 2007. godine, označila kraj dijela obuke za preko 500 državnih službenika u primjeni poreza na dodatnu vrijednost (PDV) u skladu sa standardima EU. Vlada Njemačke je osigurala stručnjake iz raznih njemačkih pokrajina kako bi pružili obuku usposlenicima UIO o novom Zakonu o PDV-u, dok je Evropska unija osigurala finansijska sredstva za ovu obuku.

Gosp. Kemal Čaušević, direktor Uprave za indirektno oporezivanje, zahvalio je Vladi Njemačke i Evropskoj uniji za ovaj značajan doprinos u izgradnji kapaciteta i izrazio svoje povjerenje da je ova obuka bila vrijedna investicija.

Gosp. Dragan Vrankić, ministar finansija i trezora BiH, naglasio je da je provedba PDV-a jedan od najvećih uspjeha posljednjih godina. On je izjavio da se napori na reformi javne uprave moraju nastaviti te je obećao da će BiH nastaviti da ispunjava svoje obaveze kada je riječ o sufinansiranju i saradnji sa Evropskom unijom.

Nj. E. Michael Schmunk, ambasador Njemačke, istakao je da bez finansijskih sredstava, niti jedna vlada ne može ništa učiniti. Ovo je razlog zbog kojeg je PDV od ključne važnosti za BiH, prikupljajući sredstva 40 % veća od očekivanih. On je dodao da suštinu PDV-a predstavljaju kvalifikovani stručnjaci, koji poznaju kako zakone tako i standarde kojim se rukovode inspekcije. Njemačka vlada je organizovala preko 20 trosedmičnih kurseva za inspektore i tri studijska putovanja za članove menadžmenta UIO.

Ambasador Dimitris Kourkoulas, šef Delegacije Evropske komisije u BiH, obavijestio je prisutne da je Evropska unija, od 1996. godine, kroz program EU CAFAO, investirala preko 92 miliona eura u oblastima carinskih i drugih poreskih sistema. Ovo je omogućilo da BiH prikupi prihode koji su ključni za funkcionisanje države i entiteta. Ambasador je preporučio oprez kada je riječ o uvođenju različite stope PDV-a jer bi one mogle ugroziti funkcionisanje jednog uspješnog sistema.