Konferencija o 50. godišnjici i budućnosti Zapadnog Balkana

Fondacija “Konrad Adenauer”, bh. Direkcija za evropske integracije i Panevropska unija BiH, 13. aprila 2007. godine, zajednički su organizovali konferenciju u Sarajevu pod nazivom “50. godina Rimskih ugovora i budućnost Zapadnog Balkana”. Konferenciji su pristustvovali predstavnici javnog sektora i akteri civilnog društva iz zemalja cijelog regiona, koji su uključeni u proces Evropske integracije.

Tokom konferencije održana su tri okrugla stola. Na prvom se razgovaralo o “Zapadnom Balkanu sa gledišta Evropske unije”. Govornici tokom ove diskusije bili su gđa. Doris Pack, članica Evropskog parlamenta i predsjedavajuća Delegacije parlamenta za odnose sa zemljama Jugoistočne Evrope, ambasador Dimitris Kourkoulas, šef Delegacije Evropske komisije u BiH i gosp. Michael Brand, član njemačkog parlamenta. Tema drugog okruglog stola bila je “Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu” dok je treća tema bila “Angažman civilnog društva u EU integracijama ”.

Gđa. Pack je govorila o “crnoj rupi” na mapi Evrope kojom se opisuje Zapadni Balkan, o rupi koja mora biti popunjena. Ona je naglasila potrebu za političkom odgovornošću, u kojoj bi se održavala ravnoteža između distribucije političke moći i ljudskih vrijednosti, naglašavajući da je trenutna politička struktura u BiH daleko od civilnog društva i da je zato neophodno promijeniti ovaj sistem. Ona je dodala da je lakše integrisati zemlje u Evropu, ako individue poštuju političke elite.

Ambasador Kourkoulas je dao pregled uspješnih ostvarenje koji su postignuti u Evropskoj uniji tokom proteklih 50 godina: mir koji je nastupio, blagostanje i stabilnost njenih članica. On se prisjetio koliko se njegova zemlja, Grčka, razvila od kako je pristupila EU, i to ne samo kao zemlja, nego i u institucionalnom smislu, te kao društvo uopšte. Slične promjene se danas mogu vidjeti i u 12 novih država članica. Bugarska, koja se suočavala sa velikim problemima, danas je na dobrom političkom i ekonomskom putu, odnosno na putu da postane primjer uspjeha. Ambasador je naglasio da je EU ostavila otvorena vrata zemljama Jugoistočne Evrope, ali da od ovih zemalja očekuje da ispune zahtjevane kriterije. Odluka o provođenju neophodnih reformi je isključivo u njihovim rukama, i to ne samo kako bi se zadovoljili uslovi koje je postavila EU, nego iz zbog koristi koje reforme mogu donijeti građanima ovih zemalja. Ambasador Kourkoulas je ponovio jasnu poruku koju je poslao Komesar Rehn prilikom njegovog posjeta BiH, žaleći zbog kašnjenja reformskog procesa, koji će vjerovatno odgoditi potpisivanje SSP, i svoju izjavu da ono što bh. političari govore o njihovoj posvećenosti reformama nije dovoljno i da se sa riječi mora preći na djela. BiH, sa odgađanjima, gubi svoju poziciju na regionalnom i globalnom natjecanju za investicije.

Gosp. Brand je naglasio da ne može biti dugotrajnog mira bez pravde, da je vrijeme da se krene naprijed i da se Dejtonski sporazum zamjeni nekim novim, modernijim sporazumom.