EU i BiH sklopile sporazume o viznim olakšicama i readmisiji

Danas su u Briselu zaključeni sporazumi o viznim olakšicama i readmisiji između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Zvanično parafiranje je uslijedilo nakon zaključenja pregovora. Sporazumi bi mogli stupiti na snagu 6 do 7 mjeseci nakon parafiranja. Vijeće Evropske unije i Bosna i Hercegovina moraju odobriti sporazume prije nego stupe na snagu.

Ovo je jasan signal da su vrata Evropske unije otvorena za Bosnu i Hercegovinu i da će se Evropska unija držati svojih obećanja vezanih za evropsku perspektivu ove zemlje. Sporazum o viznim olakšicama ima prednosti za sve građane Bosne i Hercegovine koje se ogledaju prvenstveno u niskim troškovima izdavanja viza i bržu obradu aplikacija. Biće pojednostavljeni uslovi dobijanja vize za određene grupe građana, npr. studenti, poslovni ljudi, novinari, učesnici u naučnim i kulturnim manifestacijama i predstavnici građanskog društva. Ove grupe građana će lakše dobiti višekratne vize a za pojedine grupe kao što su studenti će vize biti besplatne. Ovim će se povećati razmjena sa ostatkom Evrope i pomoći u pripremama za članstvo u Evropskoj uniji. Očekuje se da će ovi sporazumi imati pozitivan uticaj na ekonomski i demokratski razvoj i da će doprinijeti stabiliziranju regije.

Vizne olakšice su prvi korak ka uspostavljanju bezviznog režima čemu građani zemalja Zapadnog Balkanu pridaju veliku važnost. Prije nego se vizni režim ukine, zemlje regije će morati naročito poboljšati  svoje kapacitete u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i ilegalnih migracija. Takođe će morati ojačati kontrolu granica i sigurnost putnih dokumenata. Sporazum o readmisiji će doprinijeti borbi protiv ilegalnih imigracija jer će se olakšati povratak ilegalnih migranata u zemlje porijekla ili zemlje kroz koje su prošli.

Vizne olakšice su dio šireg seta mjera kojima će se unaprijediti međuljudski kontakt između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U taj set mjera su uključene i školarine za studente i istraživački rad u regiji, posebno putem Erasmus Mundus programa, dalja saradnja u području istraživačkog rada, obrazovanja i kulture, i učešće u relevantnim programima Zajednice i agencija i veća podrška dijalogu civilnog društva.