Komesar za proširenje Olli Rehn u Sarajevu

Komesar za proširenje Olli Rehn stigao je u posjetu Sarajevu 15. marta 2007. godine. On je doputovao iz Crne Gore, gdje je parafirao Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između ove zemlje i Evropske unije.

Tokom svog boravka u Sarajevu, komesar Rehn se susreo sa Predsjedništvom BiH – gosp. Nebojšom Radmanovićem, gosp. Željkom Komšićem i gosp. Harisom Silajdžićem – sa kojima je imao razgovor o evropskoj perspektivi BiH i uslovima koje ona mora ispuniti kako bi potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Gosp. Rehn je savjetovao članove Predsjedništva da iskoriste svoj politički uticaj i osiguraju reformu policije i saradnju sa Međunarodnim tribunalom za ratne zločine. Na konferenciji za štampu, gosp. Radmanović je istakao da postoji politički koncenzus kada je riječ o želji da se krene ka Evropi, ali da neophodne reforme još nisu obavljene. On je pozdravio nastavak podrške EU.

Komesar Rehn se obratio članovima oba doma Parlamenta BiH na plenarnoj sjednici pozivajući političare i lidere političkih partija da postignu neophodan politički sporazum, jer reforme nisu neophodne samo da bi se zadovoljili uslovi EU, nego predstavljaju interes BiH i svih njenih građana. On je izrazio svoju zabrinutost i razočarenje da uslovi za potpisivanje SSP nisu još ispunjeni. Komesar Rehn je istakao da BiH može od same Evropske unije naučiti korisnu lekciju, koja uskoro slavi 50.-u godišnjicu, a koja je osnovana 1957. godine, samo 12 godina poslije Drugog svjetskog rata. Filozofija intergracije u EU jeste jedinstvo u različitostima, s obzirom na to da Evropu čine brojne kulture, religije i narodi.

Komesar se takođe susreo sa gosp. Nikolom Špirićem, predsjedavajućim Vijeća ministara BiH i gosp. Svenom Alkalajem, ministrom vanjskih poslova BiH. Na zajedničkoj konferenciji za štampu, gosp. Špirić je izrazio svoje žaljenje što ne može na ovoj konferenciji reći da je dogovor o reformama uspješno okončan i da je SSP potpisan. Međutim, on vjeruje da su unutrašnje podjele privremene te je pozvao sve političke partije da se uključe u konstruktivan dijalog i pronađu kompromis kako bi napravili prvi ozbiljan korak ka EU. Komesar Rehn je ponovo naglasio posvećenost Evropske unije i evropsku perspektivu BiH, izražavajući svoju nadu da će SSP sa BiH biti uskoro potpisan što će osigurati da zemlje ne zaostane za svojim susjedima. On je pozvao političke lidere da, čim prije, počnu da sarađuju, naglašavajući da je paradoksalno da su je intregracija sa EU prioritet, a da uslovi za nju to nisu.

Monitoring procesa reformi

Redovni sastanak o monitoringu procesa reformi okupio je zajedno, 16.marta 2007. godine, predstavnike Vlade BiH i EK. Gosp. Dirk Lang, šef Odjela za Albaniju i BiH pri Generalnoj direkciji za proširenje predvodio je tim EU na ovom sastanku na kojem se razgovaralo o prednostima ili nedostacima, između ostalih, slijedećih procesa i pitanja: restrukturiranje policije, javna uprava, jedinstveni ekonomski prostor, javni emiteri, pranje novca, civilno društvo, politika malih i srednjih preduzeća, fiskalna održivosti i kontrola pravila porijekla.