Ambasador Kourkoulas posjetio Javni RTV servis

Ambasador Dimitris Kourkoulas je, u ponedjeljak, 29. januara 2007. godine, obavio svoju prvu službenu posjetu Javnom RTV servisu.

 

Gosp. Mehmed Agovic, novi generalni direktor BHRT – Radio-televizije Bosne i Hercegovine – pozdravio je posjetu ambasadora i pružio pregled razvoja Javnog servisa tokom posljednjih nekoliko godina. Početne aktivnosti obavljene su prije pet godina kada je počeo sa radom BH Radio 1, dok je prije dvije i po godine počelo emitovanje televizijskog programa putem mreže entitetskih televizija, jer BHTV 1 još uvijek nije imala zaseban kanal. Danas BHTV 1 emituje 19 sati programa dnevno na vlastitom kanalu, doseže preko 90% građana BiH i nalazi se među pet najgledanijih kanala. Gosp. Agovic je naglasio da je ovaj uspjeh, u najvećoj mjeri, postignut uz podršku Delegacije Evropske komisije.

 

Gosp. Nebojša Hasanbašić je dao pregled tehničke opreme za čiju je nabavku, putem četiri javna natječaja u periodu od 2001. do 2006. godine, sredstva donirala EU. Ova podrška uključuje popravku postojećih ili postavljanje novih odašiljača i repetitora, kao i antena; nabavku rezervnih dijelova i vozila za obavljanje popravki na terenu, digitalnog satelitskog linka i digitalne satelitske antene koji omogućavaju da se signal BHT može vidjeti u cijeloj Evropi, FM prijemnike za radioemisiju, savremene digitalne opreme za studio itd. Od nove i unaprijeđene infrastrukture za prenos signala koristi su imale i entiteske radio-televizije.

 

Podrška EU je, takođe, omogućila BHT da provede svoje programske projekte, uključujući serijal pod nazivom “Press klub Dejton”, koji je imao dvanaest epizoda u kojima su novinari i političari raspravljali o njihovim pogledima na to kako se BiH može pomjeriti od dejtonske ka briselskoj eri. Drugi specijalni program pod nazivom “Epilog rata”, koji je bio emitovan nakon BBC serijala “Smrt Jugoslavije”, dokumentovao je ono šta se desilo sa političkim vođama u godinama poslije rata. Specijalno takmičenje nazvano “U tranziciji” pružilo je mogućnost mladim scenaristima i režiserima da predstave svoje ideje. Tri filma i 10 scenarija su odabrani kao najbolji, i tako je mladim, talentovanim ljudima pružena prilika da predstave javnosti svoje mišljenje i svoj rad. Ambasador Kourkoulas je imao priliku vidjeti neke od segmenata ovih programa tokom DVD prezentacije.

 

Temeljeći se na pregledu proteklih aktivnosti ambassador Kourkoulas je zahvalio svim uposlenicima Javnog RTV servisa na njihovoj izvrsnoj saradnji tokom proteklih pet godina, te je poželio novom direktoru sve najbolje u njegovom radu. Ambasador je naglasio da podrška EU Javnom RTV servisu ukazuje na to koliku važnost ovaj servis ima za evropsku budućnost BiH. EU namjerava nastaviti pružati podršku – u 2007. godini prioritet će biti produkcija, dok je za period 2007.-2009. predviđena podrška za razvoju ukupnih kapaciteta produkcije programa.

 

Ambasador Kourkoulas je dodao da je BiH sada u novoj fazi odnosa sa EU, ali da je reforma Javnog RTV servisa preduslov za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.