Komentar šefa Delegacije i specijalnog predstavnika EU, ambasadora Petera Sorensena u vezi sa početkom Evropske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Peter Sorensen je izjavio:

“2012. je Evropska godina aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti.

To je prilika za sve nas da se podsjetimo kako Evropljani žive duže i ostaju zdraviji duže nego ikada prije i to je prilika da shvatimo kakve mogućnosti to predstavlja.

Aktivno starenje daje priliku ‘baby-boom’ generaciji i onima koji će uskoro ostariti da ostanu u radnoj snazi i dijele svoja iskustva, da nastave sa aktivnom ulogom u društvu i da žive što je moguće zdraviji i ispunjeniji život. Ključ je to i održavanja međugeneracijske solidarnosti u društvima sa značajno rastućim brojem starijih ljudi. Za političare i one koji imaju uticaj na odlučivanje izazov će biti unaprijeđenje mogućnosti aktivnog starenja i samostalnog života starijih osoba. To će biti postignuto djelovanjem u različitim oblastima poput zapošljavanja, zdravstvene skrbi, socijalnih usluga, obrazovanja odraslih, volontiranja, stanovanja, te informatičkih, tehničkih i transportnih usluga.

Evropska godina nastoji podići svijest o ovim pitanjima i naći najbolji način kako ih riješiti. Ali, prije svega nastoji potaknuti kreatore politika i donositelje odluka da sebi postave ciljeve i djeluju ka njihovom ispunjenju.”

Debatu i aktivnosti možete pratiti na službenoj web stranici: http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=en