Potrebna maksimalna učinkovitost u Parlamentu BiH da bi se krenulo prema EU

Ukoliko ova zemlja želi da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, bh. parlamentarci moraju uložiti najveći trud za efikasniji i usmjereniji zakonodavni rad, rekao je šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen tokom sastanka sa Kolegijem Parlamenta BiH održanog 19. januara ove godine. Izabrani zastupnici Parlamenta su kvalificirani da započnu promjenu koja je potrebna ovoj zemlji, izjavio je ambasador Sorensen.

Parlament BiH mora odigrati ključnu ulogu kako u osiguravanju što bržeg usvajanja Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu stanovništva. Parlament, isto tako, ima ključnu ulogu da obezbjedi da BiH poduzme vjerodostojan trud u provođenju presude u slučaju Sejdić i Finci.

Ambasador Sorensen je rekao:

“EU želi da Bosna i Hercegovina postane članica Unije. Kroz taj proces, bh. parlamentarci mogu računati na našu podršku. Bosna i Hercegovina ne smije zaostajati dok druge zemlje u regiji napreduju prema EU. To nije samo jasna poruka Evropske unije, to su i očekivanja građana Bosne i Hercegovine.”

Europa.ba