EU podupire održivi industrijski razvoj u BiH

Danas su u Sarajevu predstavljeni rezultati projekta Potpora provedbi Direktive o integriranom sprečavanju i nadzoru onečišćenja koji je financirala Evropska unija. Rezultate su predstavili Johann Hesse, šef Odjela za ekonomski razvoj, prirodna bogatstva, i infrastrukturu Delegacije Evropske unije u BiH i Nermina Skejović-Hurić ispred Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

 

Projekt je trajao dvije godine, implementirao ga je konzorcij predvođen Safegeom, a financirala EU u iznosu od 1,5 miliona eura u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2007. godinu.

 

Johann Hesse je naglasio da projekt pomaže BiH u provođenju direktiva koje su važne za sektor zaštite okoliša. “Rezultat ovog projekta su prijedlozi koji su, tako reći, dostavljeni na pladnju nadležnim institucijama u BiH i sada je na njima da ih usvoje”, zaključio je Hesse.

 

Cilj Direktive Evropske komisije o integriranom sprečavanju i nadzoru onečišćenja je spriječiti, smanjiti i ukloniti onečišćenje, posebno najvažnijih industrijskih i poljoprivrednih aktivnosti, s naglaskom na razumno korištenja prirodnih resursa.

Europa.ba