Ambasadori EU izrazili punu podršku Savjetu ministara

Tema današnjeg sastanka šefova misija država članica EU sa novim predsjedavajućim Savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom bile su mjere koje Bosna i Hercegovina treba da provede kako bi postigla napredak u procesu integracije u EU.

Izražavajući punu podršku predsjedavajućem i kompletnom Savjetu ministara, ambasadori država članica EU pozdravili su imenovanje novog Savjeta ministara i čestitali Vjekoslavu Bevandi.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen je izjavio:

“Dobra je vijest da je uspostavljen Savjet ministara. Bilo je veoma je važno da se svi šefovi misija država članica EU što prije sastanu sa g. Bevandom. Mi, isto kao i građani, očekujemo da će novi Savjet ministara vratiti Bosnu i Hercegovinu na put reformi, i time poboljšati situaciju u zemlji i približiti je Evropskoj uniji.   

Ambasadori pozdravljaju nedavni napredak na ispunjenju programa EU, uključujući usvajanje Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu stanovništva. EU će budno pratiti primjenu usvojenih zakonskih akata. Bosna i Hercegovina još treba da učini uvjerljive napore na provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, što je uslov za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i BiH.

Ambasadori su takođe ukazali na potrebu hitnog usvajanja državnog budžeta za 2012. godinu te Globalnog fiskalnog okvira za period 2012-2014. godine.”
 
Šefovi misija EU su naglasili potrebu za postojanjem efikasnog mehanizma koordinacije u Bosni i Hercegovini za rješavanje pitanja evropskih integracija i finansijske pomoći iz Instrumenta pretpristupne pomoći, koji će omogućiti BiH da govori jednim glasom u vezi sa pitanjima EU integracija.   

Europa.ba