U Gračanici održana prva Panel diskusija o europskim inicijativama za razvoj ruralnih zajednica, u okviru projekta EU „Upoznajmo EU“

U općini Gračanica jučer je održana prva prezentacija i panel diskusija o europskim inicijativama za razvoj ruralnih zajednica s ciljem da doprinese boljem upoznavanju i razumijevanju EU, njenih politika i programa ruralnog razvoja, kao i koristi koje od istih imaju zemlje kandidati i potencijalni kandidati i zemlje članice Europske unije. Cilj je takođe bio osigurati i predstaviti informacije o mogućnostima pripreme za LEADER program, te uspostaviti mehanizme za kontinuiranu razmjenu informacija i dijalog o primjeni takvog pristupa u BiH.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici relevantnih općinskih službi, mjesnih zajednica, poljoprivrednih zadruga, poduzetnici, proizvođači, prerađivači i nevladine organizacije. Učesnici su upoznati sa prednostima približavanja BiH Europskoj uniji, posebno kada je riječ o razvoju poljoprivrede i ruralnih zajednica, te ulaganjima u projekte ruralnog razvoja. Također su imali priliku iznijeti vlastito stajalište o prednostima prilagođavanja EU standardima u razvoju poljoprivrede i diskutovati o mogućnostima unaprjeđenja poljoprivrednog i ruralnog razvoja u Općini Gračanica.

Ova panel diskusija jedna je od deset planiranih u okviru projekta „Get to know EU“ („Upoznajmo EU“). Projekat finansira Europska unija u iznosu od 33,600 eura iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2010). Projektom je planirano uključivanje najmanje 500 predstavnika zainteresiranih za ruralni razvoj u sjeveroistočnoj BiH, u dijalog o procesu europskih integracija, kroz promociju EU LEADER pristupa za razvoj ruralnih zajednica.
     
LEADER pristup u ruralnom razvoju je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice. U zemljama članicama EU ovaj pristup je ostvario vrijedne rezultate, a u mnogim ruralnim zajednicama u novim zemljama članicama, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima mogao bi odigrati važnu ulogu pomažući im da se prilagode promjenama.

Više od polovice stanovništva EU živi u ruralnim područjima koja pokrivaju 90% teritorija Unije. U okviru politike ruralnog razvoja, EU LEADER predstavlja inovativni pristup koji potiče ruralna područja da otkriju nove načine kako da postanu ili ostanu konkurentna, te kako da, na najbolji način iskoriste svoje prednosti i uspješno prebrode sve zapreke sa kojima se susreću.

I BiH već sada može, na svom putu ka ulasku u Europsku uniju, prilagoditi svoje tendencije ruralnog razvoja europskim normativima, te stremiti daljnjem unaprjeđenju ukupne kvalitete življenja i rada u ruralnim područjima.

Nakon uspješno održane panel diskusije u općini Gračanica, projektom su predviđene panel diskusije u općinama Tuzla, Živinice, Lukavac, Gradačac, Brčko, Bijeljina, Zvornik, Modriča i Derventa.

Europa.ba