Svečanost povodom početka projekta s ciljem podrške Direkciji za kordinaciju policijskih tijela BiH

Ceremonija kojom je počeo twinning projekat, koji finansira EU, između Holandske policijske agencije (KLPD) i Direkcije za kordinaciju policijskih tijela BiH (Direkcija) održana je 12. marta 2012. godine u Sarajevu, u sjedištu Direkcije.

Cilj projekta, finansiranog iz Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU (IPA) u iznosu od 1,2 miliona eura, je jačanje kapaciteta Direkcije i svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, uz pomoć 50 stranih policijskih eksperata iz nekoliko zemalja, koji će biti uključeni u više od 80 aktivnosti.

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi je izjavio: “Twinning projekat koji danas počeo  podržava Direkciju za kordinaciju policijskih tijela BiH, kao i rad svih agencija za provedbu zakona u ovoj zemlji, u cilju poboljšanja saradnje na međunarodnom i državnom nivou. Holandija, kao ključni partner projekta, ali i Slovenija, Rumunija i Poljska, pružit će svoje znanje da bi se ovaj cilj i ostvario.” Daviddi je dodao: ” Direkcija je glavni partner međunarodnim sigurnosnim institucijama, kao i sigurnosnim institucijama EU, Direkcija je, također, središte uspješne borbe protiv organizovanog i teškog kriminala i garant unutrašnje sigurnosti zemlje.”

Prezentacija je bila usmjerena na očekivane rezultate projekta. Osim toga, naglašena je uloga Direkcije u međunarodnoj operativnoj policijskoj saradnji i predstavljeni su  kapaciteti za prikupljanje, dijeljenje, upravljanje i analiziranje sigurnosnih informacija i sposobnosti Sektora za osiguranje veoma važnih osoba i objekata.

Europa.ba