Održana konferencija „Digitalizacija juče, danas, sutra“

Danas je u Sarajevu održana konferencija pod nazivom ”Digitalizacija juče, danas, sutra”. Konferenciju je organizovala Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine u okviru regionalnog projekta “SEE Digi.TV”. Projekat su-finansira Evropska unija u iznosu od 88,252.66EUR iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), a u okviru programa Transnacionalne suradnje za jugoistočnu Evropu.

Šefica Sekcije Operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH, Natalia Dianiskova, je čestitala Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i rekla je da ovaj događaj označava početak punopravnog partnerstva BiH u projektu regionalne digitalizacije jugoistočne evrope.

Dianiskova je izjavila: “Regulatorna agencija za komunikacije BiH kao ključno regulatorno tijelo u Bosni i Hercegovini će nastojati da postigne najveći mogući rezultat u vezi uključivanja Bosne i Hercegovine u proces usklađivanja pravnog, ekonomskog i tehničkog aspekata procesa prelaska sa analogne na digitalnu tehnologiju, kao i ostvariti doprinos stvaranju očekivanog okvira za usklađivanje procesa digitalizacije u jugoistočnoj evropi.”

Cilj projekta je harmonizacija pravnih, tehničkih i ekonomskih aspekata procesa digitalizacije u regiji jugoistočne Evrope sa EU, kako bi se izbjegla fragmentacija politika, tehnologije i tržišta. Osim Bosne i Hercegovine, u projektu učestvuju i Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Albanija te Austrija, Italija i Mađarska.