Projekat reportaža će građanima donijeti više informacija o Evropskoj uniji

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) u partnerstvu sa javnim emiterima u Bosni i Hercegovini (BiH) pokrenuo je danas poseban program izvještavanja, sa ciljem da informiše građane BiH o utjecaju procesa evropskih integracija na kvalitetu njihovog življenja, kako danas, tako i u budućnosti.

Javni emiteri će, uz podršku Ureda specijalnog predstavnika EU, producirati vijesti o projektima vezanim za evropske integracije BiH, razvoju mehanizma koordinacije u pogledu pristupanja u EU, prioritetima koji moraju biti ispunjeni kako bi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u potpunosti stupio na snagu, te između ostalog, o implikacijama koje će na BiH imati pristupanje Hrvatske u članstvo u EU.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Specijalni predstavnik EU, Peter Sorensen je rekao:

“Od vitalne je važnosti da su građani Bosne i Hercegovine dobro obaviješteni o mogućnostima i izazovima u procesu integracije u EU. Kolege u medijima su ključni partneri koji će omogućiti da građani dobiju potrebne informacije. Radujemo se ovoj suradnji u narednim mjesecima za dobrobit svih građana.”

U okviru ovog projekta, reportaže će biti dio glavnih Informativnih programa Radio-televizije Bosne i Hercegovine, Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine i Radio-televizije Republike Srpske. Reportaže će biti emitirane na radiju i televiziji.

EU reportaže će biti dostupne na internetu, putem Facebooka (www.facebook.com / europa.ba ) i na web stranici Delegacije Europske unije u BiH/EUSR: www.europa.ba