Podrška Evropske unije Romskoj populaciji u BiH

Povodom Svjetskog dana Roma – 8. aprila, CARE International i partneri su organizovali konferenciju za medije 5. aprila 2012. u Sali Parlamentarne skupštine BiH. Ova aktivnost je uprilicena u okviru projekta koji finansira Evropska unija “Podrška implementaciji nacionalnih akcionih planova za uključenje Roma“.

Cilj je bio informisati javnost o statusu Roma u BiH i konkretnoj podršci koja se kroz ovaj projekat pruža i planira pružati romskoj populaciji. Romska udruženja u Tuzli, Sarajevu i Bijeljina su na isti dan organizovali ulične akcije u ovim gradovima namjeri da informišu građane BiH o problemima romske populacije i načinima njihovog rješenja. 

Na konferenciji za medije su objavljene i informacije o konkretnim akcijama koje će unaprijediti uslove života i standard življenja Roma i Romkinja u Bijeljini, Prnjavoru, Tuzli, Sarajevu, Visokom i Zavidovićima putem simboličnog potpisivanje ugovora o donacijama sa  8 romskih organizacija, u ukupnoj vrijednosti 40.000 BAM.

Evropska unija finansira ovaj projekat iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2008)u iznosu od 500.000 EUR. Projekat realizira CARE International u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i partnerskom organizacijom EURO-ROM iz Tuzle.

 

Europa.ba