Reforma finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Konferencija povodom početka projekta koji financira EU “Reforma financiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini”održana je 8. maja 2012. godine u Sarajevu.

Ovaj 24-mjesečni projekat Evropska unija finansira iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 1.473.500,00 EUR. Projekt provodi konzorcija na čelu sa Hulla & Co Human Dynamics u partnerstvu sa ABU Consult Berlin GmbH (DE), Međunarodnim institutom za planiranje obrazovanja (IIEP-UNESCO (FR), Njemačkom službom za akademsku razmjenu (DAAD) i Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo (BiH).
Opći cilj projekta je da podrži bh. ministarstva i univerzitete radi poboljšanja sistema financiranja visokog obrazovanja kako bi se više doveli u sklad sa trenutnim praksama prostora europskog visokog obrazovanja u sklopu priprema za pristupanje EU. Centralni fokus projektne aktivnosti, koji se odnosi na lokalne partnere – vladu i univerzitete, je da identificira koji su poticaji/motivacije za svaki od njih kako bi se promjenili postojeći financijski aranžmani visokog obrazovanja, a zatim da podrži implementaciju poboljšanih financijskih kriterija i procesa, zajedno s procjenom njihovih finansijskih implikacija tokom narednog srednjoročnog perioda.