Visoka predstavnica Ketrin Ešton imenuje 17 novih šefova i zamjenika šefova Delegacije

Brisel, 16. maj 2012 – Ketrin Ešton, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i bezbjednost i potpredsjednik Komisije, danas je dala izjavu o svojoj namjeri da imenuje 15 novih šefova Delegacija Evropske unije širom svijeta, te 2 nova zamjenika šefa Delegacije. Ova imenovanja se odvijaju u kontekstu rotacije na pozicijama unutar Delegacije EU za 2012. godinu, i obuhvataju 7 kandidata iz diplomatskih službi zemalja članica, 8 iz EEAS, i 2 iz Komisije. [1]

’Ponovo sam impresionirana kvalitetom kandidata za ove važne pozicije u okviru Evropske službe za vanjske poslove. Služba zavisi od kvaliteta njenih ljudi, a od vitalnog značaja je njena mogućnost da privuče najinteligentije i najbolje diplomate. 

Bila sam u mogućnosti da unaprijedim imenovanja iz prošle godine u smislu pronalaženja kandidata širom Unije. Osoblje EEAS bi trebalo da potiče iz svih zemalja članica, što se odnosi i na rukovodeće pozicije u Delegacijama. Odlučila sam da se po ovom pitanju čini kontinuiran napredak, kako bi se postigla razumna zastupljenost državljana svih zemalja članica u EEAS.

Postizanje našeg cilja vezano za ravnopravnost polova mi je takođe važno. U ovoj rotaciji sam uspjela da imenujem 3 žene za mjesto šefa Delegacije. I dalje podstičem dobre kandidate žene da se prijave za pozicije u EEAS, uključujući pozicije na rukovodećem nivou.’

Zajedno sa ovim imenovanjima, 57 od 153 rukovodeće pozicije u Delegacijama će obavljati diplomate iz nacionalnih ministarstava vanjskih poslova. Ukupni procenat diplomata iz zemalja članica koji su zaposleni u EEAS iznosi 26,4%, od čega 37,8% u Delegacijama, a 19,3% u centralama.

5 od 7 državnih diplomata koji su imenovani na rukovodeće pozicije tokom ove rotacije dolazi iz zemalja članica koje su pristupile Uniji 2004. i 2007. godine. To znači da 28 od 153 pozicija obavljaju državljani ovih zemalja članica, što je 18,5% ukupnog broja. Uopšteno gledano, državljani 26 od 27 zemalja članica su zastupljeni na ovom nivou u Delegacijama (trenutno samo Kipar nema nijednog šefa Delegacije EU).

U ovoj rotaciji primljeno je ukupno 717 prijava za 18 pozicija[2]. Samo 87 (12%) ovih prijava su dostavile žene. Imenovane su 3 žene (17%), sve tri za pozicije šefa Delegacije. Sa ovim imenovanjima ukupan broj žena na pozicijama šefa Delegacije i njegovog zamjenika iznosi 31. To se može uporediti sa brojem od samo 10 žena na rukovodećim pozicijama u Delegacijama EU u momentu stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma.

Ova imenovanja čine dio opsežne aktivnosti zapošljavanja na pozicijama na svim nivoima unutar EEAS. Njima se popunjavaju postojeća radna mjesta u Delegacijama kao dio redovne procedure rotacije, te, kao takve, ne pričinjavaju dodatne resurse niti rashode delegacija.

U toku su procedure izbora šefa Delegacije za Kubu, Džibuti, Island, Maroko, Nigeriju, Paragvaj, regiju Pacifik (sa sjedištem u Fidžiju) i Urugvaj. Na nivou centrala, u toku su procedure izbora jednog generalnog direktora (Evropa/Centralna Azija), 2 direktora (multilateralni poslovi i globalna pitanja, te prevencija sukoba i politika bezbjednosti), i 1 glavnog savjetnika/specijalnog izaslanika (razoružanje i zabrana širenja naoružanja).
  

#

DELEGACIJA

Predloženo imenovanje

Izvor/Državljanstvo

Pol

1

ALŽIR, Alžir (šef Delegacije)

Marek SKOLIL

ZČ (CZ)

M

2

TUNIS, Tunis (šef Delegacije)

Laura BAEZA

EEAS (ES)

Ž

3

UKRAJINA, Kijev (šef Delegacije)

Jan TOMBINSKI

ZČ (PL)

M

4

BARBADOS, Bridžtaun (šef Delegacije)

Mikael BARFOD

COM (DK)

M

5

BOLIVIJA, La Paz (šef Delegacije)

Timothy TORLOT

ZČ (UK)

M

6

Zelenortska Ostrva, praja (šef Delegacije)

Manuel PINTO TEIXEIRA

EEAS (PT)

M

7

ČILE, Santiago (šef Delegacije)

Rafael DOCHAO MORENO

EEAS (ES)

M

8

KINA, Hong Kong (šef Kancelarije)

Vincent PIKET

EEAS (NL)

M

9

Istočni Timor, Dili (šef Delegacije)

Sylvie TABESSE

COM (FR)

Ž

10

KENIJA, Nairobi (specijalni izaslanik za Somaliju)

Michele CERVONE D’URSO

EEAS (IT)

M

11

MALEZIJA (Kuala Lumpur) (šef Delegacije)

Luc VANDEBON

EEAS (BE)

M

12

CRNA GORA, Podgorica (šef Delegacije)

Mitja DROBNIC

ZČ (SI)

M

13

SAUDIJSKA ARABIJA, Rijad (šef Delegacije)

Adam KULACH

ZČ (PL)

M

14

UZBEKISTAN, Taškent (šef Delegacije)

Yuri STERK

ZČ (BG)

M

15

JEMEN, Sana (šef Delegacije)

Bettina MUSCHEIDT

EEAS (DE)

Ž

16

AVGANISTAN, Kabul (zamjenik šefa Delegacije)

Alfred GRANNAS

ZČ (DE)

M

17

ŠVICARSKA, Ženeva (UN) (zamjenik šefa Delegacije)

Dominic PORTER

EEAS (UK)

M

     


[1] Imenovanja će biti potvrđena nakon saglasnosti zemalja domaćina i administrativnih formalnosti.

[2] Još uvijek nije izvršeno imenovanje za posljednju poziciju u ovoj rotaciji, zamjenika šefa Delegacije u Turskoj.