U svim europskim zemljama u školama se predaje građanski odgoj, ali još nema specijalističke edukacije za učitelje

Prema izvještaju Evropske komisije od 31. maja, sve zemlje članice EU-a uvele su „građanski odgoj” u nastavni program svojih osnovnih i srednjih škola, iako svaka od njih pristupa tome na različit način. Međutim, poboljšavanje znanja i vještina za podučavanje tog predmeta i dalje predstavlja izazov. Samo dvije zemlje (Ujedinjena Kraljevina i Slovačka) nude početne programe edukacije za buduće učitelje tog predmeta. Izvještaj pokazuje opšti konsenzus da bi građanski odgoj trebao razvijati kritičko razmišljanje i analitičke vještine i stavove, kako bi se poticalo aktivno sudjelovanje u školi i u društvu.

Androulla Vassiliou, povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mladež, izjavila je: „Građanski odgoj učenicima daje znanje, vještine i vrijednosti potrebne za aktivno sudjelovanje u našem društvu. Mi to moramo poticati jer je aktivno sudjelovanje u korijenima naših demokratskih vrijednosti u Evropi. Isto tako, trebamo pridati veću važnost edukaciji učitelja na tom planu, tako da to potakne mlade ljude da postanu aktivni građani”.

U izvještaju se kaže da su škole u svim evropskim zemljama uvele pravila i preporuke čiji je cilj poticati demokratsku praksu i sudjelovanje kroz, na primjer, izbor razrednih predstavnika, učeničkih vijeća i učeničkih predstavnika u školskim tijelima. To povećava vjerojatnoću da će se mladi ljudi aktivno uključiti u društveni i politički život.

Iako sve zemlje imaju smjernice da se učenicima da pravo glasa u školskim tijelima, od 2007. tek nešto više od polovice zemalja je provelo barem jedan javno finansirani program ili projekt njegovanja građanskih vrijednosti i stavova izvan škole. Među njima su inicijative da se učenici iz različitih etničkih i društveno-ekonomskih skupina potiču na uključivanje u zajedničke aktivnosti (Latvija je, na primjer, pokrenula projekte na tom planu) ili da se osmoškolci druže sa starijim osobama u staračkim domovima (Francuska je jedna od zemalja koje potiču takve „međugeneracijske” projekte).

Pri ocjenjivanju uspjeha kod učenika, sve se više uzima u obzir i aktivno sudjelovanje: u više od trećine evropskih zemalja danas se pri ocjenjivanju gleda i sudjelovanje u školskim aktivnostima ili aktivnostima u zajednici.