Rekordan broj Evropljana podržava humanitarnu pomoć EU uprkos teškim vremenima

Podrška javnosti za humanitarnu pomoć porasla je u Evropskoj uniji uprkos ekonomskoj krizi. To je jedan od glavnih zaključaka posljednjeg Evrobarometra, istraživanja o humanitarnoj pomoći i civilnoj zaštiti.

Svaki deveti građanin (88%) smatra da je važno da Evropska unija nastavi sa finansiranjem humanitarne pomoći, što je za devet procentualnih poena više u odnosu na prethodno istraživanje iz 2010. godine. Skoro isto toliko, 84 %, podržava dalje finansiranje humanitarne pomoći uprkos ekonomskoj krizi i pritiscima na javne finansije.

„Čak i u teškim vremenima, uživamo podršku evropske javnosti za pružanje pomoći ljudima širom svijeta koji se, bez svoje krivice, nalaze u stanju teške potrebe – a ta podrška je porasla u protekle dvije godine“, rekla je Kristalina Georgijeva, evropski komesar za međunarodnu saradnju, humanitarnu pomoć i reagovanje u kriznim situacijama.

„Ponosna sam što u Evropi postoji tako čvrsta opredijeljenost i podrška humanitarnoj pomoći i civilnoj zaštiti uprkos poteškoćama sa kojima se danas suočavamo. Ovu  velikodušnost ne uzimamo zdravo za gotovo. Naša je obaveza da učinimo sve da bismo dostavili pomoć i zaštitu, uz puno razumijevanje, profesionalno i efikasno“, dodala je komesarka.

Isto tako, postoji čvrsta podrška ulozi koju Komisija ima u koordinaciji humanitarne pomoći EU; 71 % —13 procentualnih poena više odnosu na 2010. Velika većina ispitanika (88%) takođe podržava inicijativu da se mladi angažuju u evropskim humanitarnim operacijama u okviru dobrovoljačkog korpusa EU za pomoć.

Što se tiče civilne zaštite, 82 % ispitanika slaže se da je koordinisano djelovanje EU u reagovanju na elementarne nepogode djelotvornije nego kada se svaka zemlja angažuje  ponaosob.

Ove godine, Evropska komisija obilježava 20. godišnjicu pružanja humanitarne pomoći putem ECHO-a, njenog odjeljenja za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu.

EU kao cjelina – Evropska zajednica sa državama članicama – je vodeći donator humanitarne pomoći u svijetu.

Komisija pomaže finansiranje operacija humanitarne pomoći širom svijeta. Njena glavna uloga u civilnoj zaštiti je koordinacija pomoći u područjima pogođenim elementarnim nepogodama, bilo u okviru ili izvan EU.

Istraživanje o civilnoj zaštiti otkriva bojazni u pogledu mogućih elementarnih nepogoda u EU. 75 odsto ispitanika reklo je da ih brinu nesreće izazvane čovjekovom rukom, kao što je izlijevanje nafte i nuklearne nesreće. Slijede poplave i zemljotresi kod 67 odsto ispitanika, dok je 64 odsto ispitanika reklo da ih najviše brinu teroristički napadi; 59 odsto ispitanika brinu oružani sukobi.

68 % Evropljana upoznato je sa činjenicom da EU finansira humanitarnu pomoć. Svaki četvrti ispitanik (38%) zna za evropsku koordinaciju civilne zaštite.

Oko trećina ispitanika dobro je informisana o aktivnostima EU na humanitarnom polju, 12 procentualnih poena više u odnosu na prethodno istraživanje. U istraživanju o civilnoj zaštiti, 19% ispitanika smatra da su dobro informisani o aktivnostima EU. U oba istraživanja, ispitanici su naveli televiziju i internet kao prvi izvor informacija, a zatim slijede štampa i radio.

Osnovne činjenice

Dva posebna istraživanja Evrobarometra, o humanitarnoj pomoći (384) i civilnoj zaštiti (383) sprovedena su u 27 država članica EU u periodu od 25. februara do 11. marta 2012. godine. U svakom istraživanju, sa 26.751 ispitanikom obavljen je direktan intervju o njihovoj percepciji politike Evropske komisije u domenu humantirane pomoći i civilne zaštite.

Dodatne inforamcije možete naći na:

MEMO – Podrška građana djelovanju EU na polju humanitarne pomoći

MEMO – Podrška građana djelovanju EU na polju civilne zaštite

Izvještaji Evrobarometra

Pamfleti

Video snimak

Humanitarna pomoć i civilna zaštita Evropske komisije:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Internet prezentacija komesarke Georgijeve:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm