Upitan izvoz roba životinjskog porijekla iz BiH u Hrvatsku

Johann Hesse, vršilac dužnosti šefa Sektora operacija u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Ljubomir Kalaba, direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, sastali su se danas u Sarajevu kako bi razgovarali o pitanjima u vezi sa izvozom roba životinjskog porijekla iz BiH na tržište EU.

“Trenutno, Bosna i Hercegovina ne može da izvozi perad i meso peradi, te ostale robe životinjskog porijekla, u Evropsku uniju, jer standardi EU još nisu implementirani. Ukoliko vlasti ne budu brzo djelovale, izvoz tih proizvoda će znatno pasti sljedeće godine, kad se Hrvatska pridruži Uniji pa će to važno tržište takođe biti izgubljeno za BiH”, izjavio je Johann Hesse.

Kao što je saopšteno na posljednjem pododboru za poljoprivredu između BiH i EU, u martu 2012. godine, i Privremenom odboru održanom 4. jula ove godine, Evropska unija je u proteklih nekoliko godina navodila hitnost usklađivanja zvaničnog sistema kontrole u BiH i osavremenjivanja proizvodnje hrane, kako bi BiH mogla da nastavi izvoz u Hrvatsku i nakon njenog članstva u EU. Pružanjem značajne finansijske i tehničke pomoći, Unija aktivno podržava vlasti BiH u ispunjavanju veterinarskih i fitosanitarnih zahtjeva EU i zahtjeva u pogledu sigurnosti hrane. Misija eksperata, koju je u martu finansirala EU, dostavila je BiH jasan spisak preporuka, koje još nisu provedene. EU je spremna da nastavi pružati podršku.

“Bh. izvoznici su u opasnosti jer Agencija za sigurnost hrane i Veterinarska kancelarija BiH do sada nisu uspostavile zvanični sistem kontrole hrane u skladu sa pravilima EU”, naglasio je dr Hesse podsjećajući da će posljedica toga biti nemogućnost izvoza roba životinskog porijekla u Hrvatsku. Između ostalog, to obuhvata perad i jaja, mliječne proizvode, proizvode od mesa, med itd.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, mljekare su najveći izvoznici u poljoprivrednom sektoru BiH. Oko 50% njihovog izvoza (40 miliona litara mlijeka godišnje) odlazi u Hrvatsku.