Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton, u ime Evropske unije, povodom Međunarodnog dana autohtonog stanovništva, 9. augusta 2012. godine

“Danas slavimo Međunarodni dan autohtonih naroda. U ime Evropske unije,  pridružujem se obilježavanju njihove bogate kulturne baštine i doprinosa svijetu.

Od samog početka, EU podržava Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda iz 2007. godine. Deklaracija je važan instrument za promicanje ljudskih prava, ali njena potpuna primjena je ključ stvarnog uživanja tih prava. EU je u više navrata pozvala sve države da to ostvare. .

EU ima dugu povijest u promicanju ljudskih prava autohtonih naroda u svim aspektima našeg rada, od kontakta s autohtonim predstavnicima do političkog dijaloga i izjava u Ujedinjenim narodima, sve do davanja financijske potpore za projekte civilnog društva. Ali, uvijek možemo učiniti više. To je razlog zašto smo u Strategiji EU za ljudska prava odlučni da usvojimo novi pogled na našu politiku i daljnji razvoj u kontekstu Deklaracije UN-a i priprema za Svjetsku konferenciju o autohtonim narodima, koja će biti održana 2014. godine.

Zemlja pristupnica Hrvatska *, zemlje kandidati Turska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija * Crna Gora *, Island + i Srbija*, zemlje Procesa stabilizacije i pridruživanja i potencijalne kandidatkinje Albanija i Bosna i Hercegovina, te zemlje EFTA-e Lihtenštajn i Norveška, članice Evropskog gospodarskog prostora, kao i Republika Moldavija, Armenija i Gruzija, se svrstavaju uz ovu izjavu.

 

* Hrvatska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija nastavljaju biti dijelom Procesa stabilizacije i pridruživanja.

 + Island nastavlja biti članica EFTA-e i Evropskog gospodarskog prostora.