Evropski i svjetski dan borbe protiv smrtne kazne – EU naglašava opredijeljenost za univerzalno ukidanje smrtne kazne

Danas je svjetski i evropski dan borbe protiv smrtne kazne. Evropska unija se protivi izricanju smrtne kazne za bilo koje krivično djelo i pod bilo kojim okolnostima. Univerzalno ukidanje ove kazne je jedan od ključnih ciljeva politike ljudskih prava Evropske unije.

Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednica Evropske komisije, izjavila je: “Smrtna kazna je surovo i  nehumano postupanje sa nepovratnim posljedicama koje narušava osnovno ljudsko pravo na život i dignitet. U slučaju pogrešne presude, na šta nijedan pravni sistem nije imun, dovodi do užasnog i nepovratnog gubitka ljudskog života. Smrtna kazna ne može poništiti krivično djelo za koje se izriče, niti ublažiti gubitak žrtve. Smrtna kazna treba da bude relikt prošlosti”.

Evropska unija redovno potvrđuje svoje protivljenje smrtnoj kazni i koristi razna  diplomatska sredstva koja ima na raspolaganju – uključujući izjave, demarše, dijaloge o ljudskim pravima sa svojim partnerima – sa ciljem da se pojačaju argumenti u korist globalnog ukidanja smrtne kazne. Kretanje ka ukidanju ove kazne nalazi se među najvišim prioritetima nedavno usvojenog Strateškog okvira i Akcionog plana za ljudska prava i demokratiju, kao i Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Iako globalni momentum ide u pravcu ukidanja smrtne kazne, u 20 od 58 zemalja u svijetu u kojima postoji smrtna kazna se izvršava po alarmantnoj stopi. EU poziva zemlje sa smrtnom kaznom da je progresivno ograničavaju i poštuju međunarodno usaglašene minimalne standarde.

Kampanja EU protiv smrtne kazne je jednako aktivna i na multilateralnim forumima, kao što su Ujedinjene nacije, i doprinijeće usvajanju rezolucije na 67. sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o moratorijumu na smrtnu kaznu. EU i dalje apeluje na sve zemlje da pristupe Drugom fakultativnom protokolu uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, osnovnom instrumentu  UN-a za ukidanje smrtne kazne.

Za više informacija:

Kao i u slučaju njenog vodećeg doprinosa naporima organizacija civilnog društva usmjernih na ukidanje smrtne kazne, EU je prvo regionalno tijelo koje je usvojilo propise kojima se zabranjuje prometovanje proizvodima koji se koriste za izvršavanje smrtne kazne (ili mučenje i maltretiranje), kao i pružanje stručne pomoći u vezi sa tim proizvodima.

Link za zajedničku izjavu Thorbjørn Jaglanda, generalnog sekretara Vijeća Evrope, i Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku/potpredsjednice Evropske komisije

http://eeas.europa.eu/human_rights/adp/index_en.htm