Zaključci Vijeća o BiH

Zaključci Vijeća o BiH

3191. sastanak Vijeća vanjskih poslova

Luksemburg 15. oktobra 2012. godine

 

Vijeće je usvojilo sljedeće zaključke:

 

“Vijeće ponovo ističe svoju nedvosmislenu potporu za EU perspektivu Bosnu i Hercegovinu kao suverene i ujedinjene zemlje koja uživa puni teritorijalni integritet. Potvrđujući svoju opredijeljenost iz zaključaka usvojenih u martu 2011., oktobru 2011., decembru 2011. i junu 2012. Vijeće pozdravlja preustroj Operacije Althea, koja je okončana 1. septembra 2012., kada se smanjio broj snaga sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, uspješno se fokusirajući na izgradnju kapaciteta i obuku, te zadržavajući sposobnost da pomogne vlastima Bosne i Hercegovine ukoliko situacija to bude zahtijevala. Vijeće izražava svoju zabrinutost za aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, ali prepoznaje da je sigurnosno okruženje i dalje mirno i stabilno, te napominje da su se vlasti u Bosni i Hercegovini do sada dokazale das u sposobne se nositi s prijetnjama sigurnom okruženju. U tom kontekstu, kao dio ukupne strategije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost Evropske unije da u ovoj fazi produži izvršnu vojnu ulogu kako bi podržala napore Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog okruženja, pod obnovljenim mandatom UN-a . “