Izjava Andrisa Piebalgsa, komesara za razvoj, povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva

Sutra, 17. oktobra, obilježava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. To će biti podsjetnik na značajan i ambiciozan cilj prema kojem je usmjereno naše opredjeljenje – osloboditi ljude nevolje ekstremnog siromaštva.
Imamo razloge da budemo optimistični. Veliki broj zemalja se izvukao iz siromaštva i istupaju na globalnu scenu. Broj ljudi koji žive u apsolutnom siromaštvu se smanjio za 600 miliona od 1990. godine, što je dostignuće kojem je EU značajno doprinijela. Zapravo, ponosan sam što mogu podsjetiti da je sa 53 milijarde evra pomoći tokom 2011. godine, što je više od polovine svjetske razvojne pomoći, Evropska unija najveći donator na svijetu.
EU je takođe najznačajniji promoter Milenijumskih razvojnih ciljeva – ciljeva koji su borbu protiv siromaštva uvrstili na vrh globalnog plana.
Podržali smo ove Ciljeve i pruženom pomoći zaista postigli uspjeh. Od 2004. godine, na primjer, 32 miliona ljudi je dobilo pitku vodu, više od 10 miliona djece je upisano u osnovnu školu, a više od 600.000 porodica je dobilo pristup električnoj energiji. Od Angole do Avganistana, radimo na terenu na tome da što više ljudi izvučemo iz siromaštva u najsiromašnijim zemljama u svijetu.
To je dobar rezultat, koji treba nadograđivati – a ne stati na njemu.
Naš trenutni prioritet je angažovanje na naporima postizanja MRC do 2015. godine. Jedna milijarda evra EU za ‘Inicijativu za MRC’ u cilju pružanja pomoći partnerskim zemljama da postignu ciljeve koji su najviše ‘u zaostatku’ je dobar primjer šta se može uraditi.
Na promjenjivoj sceni današnjice, mi moramo nastaviti da dajemo podstrek kako ekonomskim, tako i socijalnim koristima za siromašne. Suočavamo se sa novim izazovima kao što je prehrambena kriza usljed uticaja klimatskim promjena i političke nestabilnosti, rastućih nejednakosti u društvima i potrebe za demokratizacijom. To je razlog zbog kojeg se dešavaju promjene i na planu pomoći EU, kao što sam konstatovao u ‘Agendi za promjenu’ – potrebna nam je mudra, ciljana i izrazito efikasna pomoć.
Počinjemo razmišljati i o periodu nakon 2015. godine. Kao član Foruma na visokom nivou o okviru nakon MRC, vjerujem da ključna vizija za naše angažovanje treba da bude: kako garantovati ‘Dostojanstven život za svakoga do 2030. godine’.
Potrebni su nam ažurirani i modernizovani MRC, koji omogućavaju dostojanstvene životne standarde za svakoga – skup minimalnih standarda ispod kojih niko ne bi smio pasti. Takođe se moramo usmjeriti na pokretačke snage prosperiteta, otvaranja novih radnih mjesta i garantovanja pravde i jednakosti. Bez dostojanstva, ostaje nam siromaštvo. I konačno, moramo se fokusirati na ‘domaćinsko raspolaganje’ prirodnim resursima.
Uvjeren sam da je moguće osloboditi svijet ekstremnog siromaštva u našoj epohi. Ja ću i dalje biti opredijeljen osiguravanju da Evropska komisija uradi sve u cilju postizanja ovog ambicioznog cilja.