Dostupnost sredstava makro-financijske pomoći Evropske unije produžena za jednu godinu

Službene novine Evropske unije su 31. oktobra 2012. objavile odluku o produženju perioda dostupnosti makro-financijska pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini. Odluka je stupila na snagu spomenutim danom, dok ju je Evropska komisija usvojila 29. oktobra 2012. Ovom odlukom se produžava mogućnost da Bosna i Hercegovina iskoristi financijsku pomoć na period od jedne godine, odnosno do 7. novembra 2013. godine.

Nakon upućene molbe od strane vlasti Bosne i Hercegovine i potvrde kako je Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove za isplatu prve tranše od 50 miliona eura, spomenuta sredstva će biti dostupna državnom i entitetskim budžetima. Ukupan iznos makro-financijske pomoći je 100 miliona eura. Isplata druge tranše ovisit će o ispunjavanju uslova, kao i o zadovoljavajućem napretku u provođenju strukturnih reformi i nastavku isplate iz MMF-ova stand by aranžmana.

Odluka je dostupna na slijedećem linku: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:302:SOM:EN:HTML