Sorensen: Vrijeme je za rad i napredak u Srebrenici

Komentarišući potvrdu rezultata izbora u Srebrenici od strane Centralne izborne komisije BiH, ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH je izjavio:

“Vidjeli smo da su u potpunosti iskorišteni domaći mehanizmi za žalbeni postupak, što je omogućilo svima da koriste zakonom predviđena prava. Institucije su završile svoj dio posla i cjelokupan proces je sada okončan. Potvrđeni izborni rezultati moraju biti prihvaćeni i poštovani.

Naglašavamo da je izgradnja stabilne demokratije na svim nivoima, uključujući opštine, ključni element ‘Kopenhaških kriterijuma’, koji su sastavni dio obaveza za svaku zemlju koja želi postati članica EU.

Građani Srebrenice sada traže, putem uobičajenog političkog procesa na lokalnom nivou, uspostavu funkcionalnih opštinskih vlasti koje će biti u mogućnosti da rade na poboljšanju kvaliteta života svih stanovnika. Vrijeme je da domaći akteri poluče rješenje i pozivamo ih da to i učine, te da naprave pomake u pronalaženju rješenja za goruća pitanja građana.”