Sporazum za rast i zapošljavanje: Proces sa pozitivnim i praktičnim uticajem

Evropska unija održala je donatorsku konferenciju 16. jula u Briselu. Na konferenciji je dogovoren paket pomoći od nekoliko miliona eura za građane Srbije i Bosne i Hercegovine koji su pogođeni katastrofalnim poplavama u maju. Početni priliv sredstava će ići direktno za pomoć ljudima da poprave i obnove svoje domove prije početka zime.

Odgovor EU na katastrofu na Zapadnom Balkanu bio je praktičan i brz. Cilj je pružiti odgovarajuću pomoć ljudima koji su stradali bez odlaganja.

Sedam dana nakon što je objavljen Briselski paket pomoći, EU je predstavila još jednu ekonomsku inicijativu, ovaj put onu koja je pokrenuta početkom godine. Iako nije direktno povezana sa naporima za oporavak od poplava, imat će i na njih pozitivan uticaj i – ako se implementira – imat će pozitivan uticaj na Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Realnost je da u ovim okolnostima novac ne smije i ne može biti protraćen.

Nakon perioda intenzivnih konsultacija sa predstavnicima vlade, političkih stranaka, nevladinih organizacija, sindikata, poslodavaca, ekonomskih stručnjaka, međunarodnih finansijskih institucija, kao i sa predstavnicima velikog broja partnerskih zemalja, Evropska unija je 24. jula predstavila “Sporazum za rast i zapošljavanje”. Sporazum je kreiran za rješavanje ključnih problema koji sprečavaju Bosnu i Hercegovinu da postigne održiv i značajan ekonomski rast. On navodi sljedeće prijedloge:

1. Visoki porezi na plaće tjeraju ljude u sivu ekonomiju i podrivaju socijalno jedinstvo, odnosno stav da je neophodno plaćati za socijalne usluge. Siva ekonomija ne stvara prihod (ne plaća porez), ali ljudi zaposleni u njoj koriste usluge (npr. zdravstvenu njegu) koje se plaćaju novcem urednih poreznih obveznika. Dakle, porezi na rad se trebaju smanjiti, a to će zahtijevati štednju u državnoj potrošnji.
 
2. Zakoni koji štite zaposlene radnike onemogućavaju zapošljavanje ljudi koji su bez posla. Previše propisa sprječava mlade ljude da imaju pristup zapošljavanju. Stoga se zakoni i propisi o radu trebaju reformirati.
 
3. BiH ima jedno od najkompliciranijih poslovnih okruženja u svijetu i  ono se stalno pogoršava. Kao rezultat toga praktično ne postoje nikakva ulaganja u ekonomiju, ni domaća ni strana. Poslovno okruženje treba pojednostaviti, a administrativne prepreke eliminirati u svim kategorijama (kao što su to druge zemlje učinile).

4. Mnoga stara preduzeća jedva preživljavaju i oslanjaju se na pomoć  države (koja podiže druge poreze da bi njima osigurala subvencije). Ovo nije razumna politika za budući razvoj. Umjesto toga, stara preduzeća se trebaju suočiti sa konkurencijom, i ili se restrukturirati ili se suočiti sa mogućnošću zatvaranja, tako da nove, ekonomski zdravije firme mogu zauzeti njihovo mjesto.
 
5. Korupcija  je ozbiljna prepreka investicijama, potkopava ekonomski rast i socijalne politike. Korupcija cvjeta na kompliciranim propisima i naknadama koje službenici mogu ponuditi za rješavanje ili zaobilaženje birokratskih prepreka. Treba pokrenuti akciju za smanjenje propisa, koja će ujedno omogućiti da preostale procedure budu jasnije i otvorene za javnost.
 
6. Socijalna sredstva treba usmjeriti onoj kategoriji stanovništva kojoj je  pomoć zaista potrebna. Umjesto toga, mnogi ljudi koji nisu siromašni imaju privilegiran pristup beneficijama, što je nepravedan teret  za zaposlene kao i one kojima je istinski potrebna pomoć.

Sporazum dolazi u vrijeme kada je većina stanovništva BiH doživjela ogromnu patnju i traumu kao posljedicu nedavnih poplava, ali činjenica je da sredstva koja su stigla kako bi se pomoglo oporavku od poplava, također, predstavljaju priliku da se stvari urade na novi način – i da se urade kako treba. Razumne reforme u ekonomiji, koje donose  više učinkovitosti, također će olakšati oporavak od poplava, te će pomoći bh. ekonomiji  u cjelini da se oporavi nakon niza godina stagnacije. Cilj ove inicijative je podizanje životnog standarda u Bosni i Hercegovini kroz usmjerene ekonomske reforme. Hoće li uspjeti ili ne uveliko će zavisiti od toga da li će se ti prijedlozi, razrađeni kroz konsultacije i konsenzus, moći pretvoriti u vladinu politiku.

Europa.ba