Junckerova Komisija započinje svoj mandat

Junckerova komisija 1. novembra 2014. godine je službeno započela svoj mandat koji će trajati do 31. oktobra 2019. godine. Tom prilikom, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: “Zahvaljujući demokratskoj podršci evropskih građana, Evropski parlament i šefovi država i vlada, nova Komisija kreće sa radom. Sada je vrijeme da se zavrnu rukavi i prione na posao, evropski izazovi ne mogu čekati. Moj tim i ja naporno ćemo raditi da dostavimo Evropi novi početak koji smo obećali. Zajedno sa jakim i iskusnim timom, nastojat ćemo raditi u narednih pet godina za Evropu “.

Pozadina
Ovo je prvi put da Evropska komisija preuzima dužnost na vrijeme, otkad su uvedene rasprave u Evropskom parlamentu 1994. godine za vrijeme komisije Jacques Delorsa. Početak mandata Junckerove komisije označava kraj dugog procesa koji vodi do nove Evropske komisije. Nakon prve pan-evropske izborne kampanje, Jean-Claude Junckera je 27. juna predložilo Evropsko vijeće u Evropskom parlamentu kao kandidata za predsjednika Komisije. Evropsko vijeće je razmotrilo rezultat izbora za Evropski parlament kao što je propisano Člankom 17(7) Ugovora o Evropskoj uniji.

Dana 15. jula, gospodin Juncker zatim je izabran od strane Evropskog parlamenta velikom većinom od 422 glasa (bila mu je potrebna većina od 376 glasova), na temelju političkih smjernica predstavljenima u Parlamentu.

Nakon ovg izbora i procesa intervjuiranja kandidata za komesare, novoizabrani predsjednik odabrao je druge članove Komisije. Konačni popis komesara zatim je dogovoren između novoizabranog predsjednika i Vijeća 5. septembra. Novoizabrani predsjednik Juncker je predstavio svoj tim i raspodjelu resora 10. septembra nakon čega su uslijedile pojedinačne rasprave budućih komesara pred nadležnim odborima Evropskog parlamenta.

Na toj osnovi, a nakon prilagodbi koje je Juncker napravio u svom timu u cilju rješavanja pitanja postavljenih u raspravi u Evropskom parlamenti (vidi IP/14/1163 i govor/14/705), Evropski parlament dao je svoj pristanak na cijelom kolegiju s 426 glasova za. (od 699 glasova). Evropsko vijeće potom je imenovalo Evropsku komisiju na summitu 23. oktobra.

Za više informacija:
Posjetite novu web stranicu Junckerove komisije