Projekt Centralne banke BiH dobio rejting „trostruko A”

Evropska centralna banka (ECB) i Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBH) uspješno su završile 18-mjesečni program tehničke saradnje koji je putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) 2008. finansiran s milion eura. Program je proveo ECB kroz eurosistem centralnih banaka Austrije, Grčke, Holandije, Italije, Njemačke, Slovenije i Španije.

Jurgis Vilcinskas, šef Odjela za evropske i ekonomske integracije u Delegaciji Evropske unije u BiH, govoreći u petak u Sarajevu na ceremoniji obilježavanja uspješnog završetka projekta, kazao je da je ovim projektom novac poreznih obveznika EU investiran u monetarnu i finansijsku stabilnost BiH te u napore da se one usklade s evropskim standardima.

– Govoreći jezikom ljudi iz centralnih banaka, rekao bih da je ovaj projekt zaslužio rejting AAA – rekao je Vilcinskas. „Preneseno je know how i znanja u najznačajniji dio javnih finansija.

Vilcinskas je kazao da je prihvatanje evropskih standarda krucijalno za CBBH dok se priprema za pridruženje evropskom sistemu centralnih banaka, a što će se desiti kada BiH osigura članstvo u EU. Glavni cilj ovoga projekta jeste integracija u eurosistem. To će pridonijeti širenju finansijskog tržišta u BiH i time osigurati ekonomski rast i kreiranje radnih mjesta.

EU traži odgovornu i koherentnu nacionalnu politiku koja kontrolira i upravljanju rizicima – rekao je Vilcinskas. „Kao zemlja u tranziciji i potencijalni kandidat, BiH treba iskoristiti dobru praksu i uspješne priče iz EU i nastaviti strukturne reforme kako bi povećala ekonomski potencijal u energetici, poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i izvozu, te otkloniti prepreke domaćim i stranim investicijama.“

Kapacitet institucija koje provode reforme i makroekonomsku politiku esencijalan je u ovom procesu i Delegacija EU spremna je ponuditi pomoć Centralnoj banci BiH i bh. vlasti u ovoj oblasti – kazao je Vilcinskas.

Gilles Noblet, zamjenik generalnog direktora Direkcije za međunarodne i evropske odnose ECB, rekao je da je program tehničke pomoći te banke doprinio ukupnom jačanju bh. institucija. Istakao je kako su snažne institucije i dobro upravljanje njima od suštinskog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Evropsku uniju.

Vlade i centralne banke, svaka u svome domenu, moraju osigurati provođenje zdrave fiskalne i monetarne politike. To je najbolji doprinos koji možemo dati ekonomskom rastu, ali i građanima u našim zemljama – rekao je Noblet. „To je najbolji doprinos koji možemo dati ekonomskom rastu, a i građanima u našim zemljama.“

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić smatra da će glavni efekti programa biti vidljivi kroz novi statistički sistem kamatnih stopa, osoblje obučeno za korištenje modela kratkoročnog prognoziranja te u formuliranju mape puta CBBH u eurointegracije.

Rezultat ovog programa je i usklađivanje Zakona o CBBH sa standardima centralnih banaka Evropske unije. S tim u vezi uspostavljen je okvir za analizu finansijske stabilnosti s fokusom na trendove i rizike.

Europa.ba