Percepcije i realnost procesa pridruživanja EU – Parlamentarci BiH u Zagrebu i Briselu

Parlamentarci iz Bosne i Hercegovine (BiH) dijele iskustva Parlamenta Hrvatske u procesu pridruživanja EU na sjednicama ‘Paralmenta za Evropu’ koje se održavaju u Zagrebu i Briselu.


Ovo je četvrta sjednica ove godine u okviru inicijative specijalnog predstavnika EU u BiH pod nazivom ‘Parlament za Evropu’ koja okuplja parlamentarce, njihove kolege iz država članica EU  i zvaničnike EU, kako bi razgovarali o načinima unapređivanja procesa pridruživanja BiH.


Šef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, ambasador Peter Sorensen, izjavio je:


“Zemlje Zapadnog Balkana napreduju u procesu pridruživanja EU. Postoji ogromna količina iskustava koja se mogu razmijeniti i pozdravljam to što će parlamentarci iz Bosne i Hercegovine tu priliku iskoristiti u Zagrebu. Analiza procesa u susjednim zemljama omogućiće odgovornima za ostvarivanje napretka u BiH da steknu nova saznanja i primijene ih u svojoj zemlji“.


U Zagrebu će se 28 članova Parlamentarne skupštine BiH, skupština entiteta i Brčko Distrikta sastati sa hrvatskom ministricom vanjskih poslova, dr Vesnom Pusić i predsjednikom Odbora za evropske integracije Hrvatskog sabora, Danielom Mondekarom. Takođe će se sastati sa hrvatskim parlamentarcima koji rade na pitanjima evropskih integracija.


Parlamentarci iz BiH saznati će nešto više o izazovima sa kojima se Hrvatska suočila u procesu pridruživanja EU i strategijama hrvatskih parlamentaraca za njihovo uspješno rješavanje. Prethodne sjednice ‘Parlamenta za Evropu’ naglasile su neophodnost – kako pokazuje iskustvo zemalja koje su se uspješno pridružile EU – koordinacije koraka koje parlament i uprava moraju preduzeti u svrhu evropskih integracija.


Parlamentarci iz BiH otputovaće iz Zagreba u Brisel, gdje će imati sastanke sa vršiocem dužnosti izvršnog direktora za Evropu i centralnu Aziju pri zajedničkoj Službi vanjskih poslova EU, Gunnarom Wiegandom, generalnim direktorom Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje, Stefanom Sanninom, direktorom za Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje Zapadnog Balkana, Pierrom Mirelom i ambasadorom BiH u EU, Igorom Davidovićem.


Tokom ove posjete, parlamentarci iz BiH susrešće se sa gosp. Nikosom Chrysogelosom, članom Evropskog Parlamenta (članom Delegacije za Zapadni Balkan), gđom Doris Pack (izvjestiocem za Bosnu i Hercegovinu za AFET), gđom Marijom Cornelissen (potpredsjednicom Zelene grupe, članice AFET-a i Delegacije za Zapadni Balkan) i gđom Eminom Bozkurt (izvjestioca u sjenci za Bosnu i Hercegovinu i predsjednicom Prijatelja Bosne i Hercegovine u Evropskom Parlamentu).