Govor Štefan Fullea Evropskog komesara za proširenje i evropsku politiku susjedstva povodom otvaranja dijaloga na visokom nivou o pristupanju Bosne i Hercegovine

Poštovani predsjednici, ekselencije, drage kolege


Zadovoljstvo mi je što Vas mogu pozdraviti u ime Evropske komisije, ovdje u njenom sjedištu u zgradi Berlemon, u srcu Evrope.


Jednako mi je drago da ste svi pristali da dođete kako biste se angažovali na dijalogu na visokom nivou između Evropske unije i Bosne i Hercegovine koji se tiče procesa pridruživanja.


Vaše prisustvo ovdje na današnji dan je značajno za težnje Vaših građana u pogledu pridruživanja Evropskoj uniji, koje postaju još snažnije s obzirom da Hrvatska u Evropsku uniju ulazi sljedeće godine, Crna Gora otvara pregovore o pristupanju do kraja ove sedmice, te da je Srbija dobila status kandidata. Evropska unija je u više navrata naglasila da Bosna i Hercegovina ima jasnu evropsku perspektivu.


Moram priznati da je politička situacija u Vašoj zemlji bila stabilnija kad sam inicirao ideju o današnjem sastanku sa Vama, nego što je to danas. Takođe, postojalo je uvjerenje da će sudska odluka u predmetu Sejdić-Finci biti prihvaćena putem Vašeg dogovora da u tom pravcu izmijenite Ustav. Nažalost, to se nije desilo. Usvojili ste Zakon o državnoj pomoći i Zakon o popisu stanovništva, ali još uvijek niste pokazali „vjerodostojne napore” u pogledu preostalog uslova za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.


Jako mi je žao što ste propustili priliku koju je Savjet prošle godine nudio Bosni i Hercegovini, kad je iznio minimalne uslove za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i eventualni zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji. Po prvi put u istoriji, Savjet je definisao minimalne uslove, i da budem iskren, prepona je postavljena na visini koja je dostižna za vašu zemlju.


Dozvolite da iznesem tri napomene o procesu pristupanja:
Prvo, put prema Evropskoj uniji je dug i pun izazova; izazova političke, ekonomske i socijalne prirode. Potrebna je volja i predanost političkih vođa i šefova vlada u zemlji. Potrebna je zajednička vizija političkih predstavnika u zemlji, i ona stoga mora biti zasnovana na inkluzivnom procesu koji uključuje sve vodeće političke snage.


Drugo, biće neophodne mnogobrojne promjene vašeg pravnog, ekonomskog i socijalnog sistema da bi bili zadovoljeni uslovi Evropske unije. Strukturalni dijalog o pravosuđu vam je omogućio prvi uvid u metodologiju Evropske unije. A kontinuirani dijalog od 2008. godine u okviru Privremenog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju otkrio je tehničke aspekte procesa pridruživanja u svim različitim sektorima politike.


Treće, upravo ovi mehanizmi i kako ćete se za njih pripremiti određuju brzinu kojoj vaša zemlja ide ka pristupanju. Mehanizmi koji postoje u procesu sadrže i za Vašu zemlju dobro uvježbane korake koji vode ka pristupanju: oni se sastoje od Upitnika na koji ćete morati odgovoriti nakon što predate zahtjev za članstvo, Vaših dokumenata o pregovaračkim stajalištima vezano za sve zamršene detalje pregovora i nacrta dokumenata o stajalištima Evropske unije o svakom pitanju.


O svemu ovome se pregovara i razgovara na konferencijama o pristupanju gdje sve zemlje članice sjede za stolom nasuprot Vaših pregovarača. Pregovarači s Vaše strane moraju biti organizovati tako da odgovore na sva pitanja do najsitnijih detalja. Ako Bosna i Hercegovina nema zajednički stav vezano za dokumente o pregovaračkim stajalištima tokom ovih pregovora, jednostavno neće biti nikakvog napretka. Nakon nekoliko godina razmatranja detalja Vašeg pridruživanja, Ugovor o pristupanju biće potpisan tek kad bude postignut dogovor o svim tačkama. Ukratko: bez unutrašnje koordinacije nećete moći započeti proces i završiti pregovore.


Po mom mišljenju, uspješan proces pridruživanja Bosne i Hercegovine u suštini zavisi od vjere i međusobnog povjerenja između različitih zajednica u Vašoj zemlji. Zbog decentralizovane strukture Bosne i Hercegovine, kompromisi, koordiniran pristup zakonodavstvu i redovna razmjena stručnjaka, zasnovana na međusobnom povjerenju na svim nivoima vlasti, biće od neprocjenjive vrijednosti.


Dozvolite da naglasim da sistem decentralizovane države, kao takav, ne predstavlja prepreku pridruživanju. Imamo različite modele upravljama u 27 zemalja članica, i nijedan od njih nije onemogućio uspješne pregovore o pristupanju, odnosno, djelotvorno političko učestvovanje u Evropskoj uniji.


Naprotiv, kao što ćemo čuti od gđe Ane Teron, decentralizacija nije prepreka. Međutim, ona zahtijeva temeljnu koordinaciju unutar zemlje. A to je ono što danas ne postoji u Bosni i Hercegovini! Da li to zahtijeva izmjene vašeg Ustava ili Ustava entiteta ili drugih nivoa vlasti ili ne, o tome se može razgovarati kasnije.


Ponekad, ipak, imam osjećaj da je nedostatak djelotvornog mehanizma koordinacije samo vrh ledenog brijega. Ono što želim reći je da u entitetima želite da imate vlastitu zakonsku regulativu tamo gdje su nadležnosti jasno definisane. A zašto da ne – pod uslovom da svi zakoni preuzmu zakonsku regulativu Evropske unije na sličan način.


U principu, pravo Evropske unije se ne miješa u izbor forme i procedure po kojoj se preuzimaju direktive, niti nivoa interne strukture zemlje članice na kojem se preuzimanje odvija. Međutim, bez obzira na interne procedure koje zemlja članica usvoji u pogledu preuzimanja, uključujući delegiranje na lokalne organe vlasti ili federativne entitete, zemlja članica je i dalje jedini subjekt odgovoran za ispravnu i blagovremenu primjenu direktive. Prema tome, dozvolite da budem veoma jasan: država je jedini pravni subjekt odgovoran prema Evropskoj uniji.


Pozvao sam Vas da učestvujete u ovom dijalogu na visokom nivou kako bismo započeli objašnjavanje procesa pristupanja Evropskoj uniji u političkom i tehničkom smislu. Današnji dan predstavlja prvi korak u procesu identifikacije najboljih političkih i tehničkih sredstava za postizanje ovog cilja, sa naročitim osvrtom na očekivanja koja Bosna i Hercegovina mora da ispuni za podnošenje vjerodostojnog zahtjeva za članstvo.


Pristupanje Evropskoj uniji prije svega podrazumijeva usvajanje sveobuhvatnog pravnog poretka Unije, acquis. Kao što Vam je poznato, pravna stečevina Evropske unije je visoko-razvijeni pravni okvir, koji se sastoji od nekoliko hiljada stranica složene zakonske regulative.


Sve zemlje koje su u prethodnom periodu željele da pristupe Uniji, morale su da skupe sve svoje političke, pravne i administrativne kapacitete na svim nivoima da bi savladale izazov približavanja direktivama, uredbama, odlukama i sudskim presudama Evropske unije.


Ako se ovaj proces približavanja ne provede oprezno, to bi moglo dovesti do konkretnih problema za Vaša preduzeća, Vaše poljoprivrednike, Vaše trgovce i Vaše građane.


Ipak, uspješno približavanje je potrebno zbog modernizacije Vaše privrede, a omogućuje Vam i pristup visoko-razvijenom pravnom poretku koji će dati energiju Vašim preduzećima, omogućiti najbolje za Vašu privredu i zaštititi Vaše potrošače. Vi ste jedini koji možete osigurati da se ova budućnost ostvari.