Zajednički zaključci sa sastanka Dijalog na visokom nivou o procesu pristupanja sa Bosnom i Hercegovinom 27. juni 2012.

Predstavnici izvršne vlasti i vodećih političkih partija prisustvovali su otvaranju dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja EU, koji je danas održan u Briselu na poziv Štefana Filea, komesara za proširenje i evropsku susjedsku politiku. Cilj ove nove inicijative je da se Bosni i Hercegovini pomogne u napredovanju u procesu pridruživanja EU kroz objašnjavanje uslova i metodologije pregovora o pristupanju, kao i iznošenje konkretnih očekivanja koje Bosna i Hercegovina treba da zadovolji u procesu pridruživanja EU.


Evropska komisija je još jednom naglasila da Bosna i Hercegovina ima jasnu evropsku perspektivu. Evropska komisija pozdravlja nedavno usvajanje Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu stanovništva kao značajne pomake u napredovanju Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, međutim neophodno je osigurati njihovu potpunu realizaciju. Evropska komisija se nada da će Bosna i Hercegovina, u najkraćem mogućem roku, biti u mogućnosti da ispuni uslove za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i preostale uslove za podnošenje vjerodostojnog zahtjeva za članstvo u EU, kako je definisao Savjet za inostrane poslove.


U tom pogledu, svi učesnici su usuglasili Mapu puta, koja bi mogla omogućiti, ukoliko se blagovremeno i uspješno provede, da zemlja podnese vjerodostojan zahtjev za člansvo u EU prije kraja godine.


Organi vlasti i političke partije iz Bosne i Hercegovine primile su rokove na znanje i dogovorile su se:  • da obezbijede politički dogovor u pogledu sudske odluke u predmetu Sejdić-Finci i izvrše izmjene Ustava do novembra, kao elemenata koji su ključni da bi se obezbijedila zadovoljavajuća evidencija ostvarenog u smislu izvršavanja obaveza Bosne i Hercegovine iz SSP-a/Privremenog sporazuma;

  • o potrebi da se preuzimanje zakonske regulative EU vrši na ujednačen i koordiniran način na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a u skladu s relevantnim ustavnim nadležnostima, kao što je predviđeno relevantnim zakonima EU;

  • da će osigurati da stavovi koji se iznose institucijama EU odražavaju dogovor sa svim nadležnim institucijama i organima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao rezultat djelotvorne koordinacije. Iz tog razloga je neophodno uspostaviti funkcionalan mehanizam koordinacije;

  • kao nastavak današnjeg dijaloga na visokom nivou o procesu pristupanja, Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa kantonima, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine trebalo bi da se angažuju na dijalogu kako bi se dogovorili o uspostavljanju djelotvornog mehanizma koordinacije rada na pitanjima EU, što će Bosni i Hercegovini omogućiti da usuglasi stavove o evropskim pitanjima te tako govori jednim glasom i do 31. oktobra 2012. godine predoči prijedlog Mehanizma koordinacije rada na pitanjima EU;

  • da unaprijede i ojačaju efikasno funkcionisanje uprave na svim nivoima vlasti kako bi Bosna i Hercegovina mogla da usvaja, primjenjuje i izvršava zakone i propise EU;

  • da obezbijede da Bosna i Hercegovina dobro iskoordinira i odgovori, najkasnije od 31. oktobra 2012, na listu pitanja o izabranim poglavljima, o kojima je bilo riječi na današnjem sastanku, kao ilustraciju neophodnih uslova za pripremu procesa pristupanja EU – javne nabavke (Poglavlje 5) i Životna sredina (Poglavlje 27).

Neophodan je napredak u radu na ovim pitanjima prije nego što Bosna i Hercegovina može očekivati napredovanje u pravcu pregovora o pridruživanju EU. Evropska komisija je spremna da podrži evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kroz stručnu i finansijsku pomoć. Drugi sastanak kao nastavak današnjeg dijaloga na visokom nivou održaće se u novembru u Sarajevu.MAPA PUTA


ZA ZAHTJEV ZA ČLANSTVO BOSNE I HERCEGOVINE U EU


Do 31. avgusta:
Prijedlog Parlamentarnoj skupštini za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine (BiH) kako bi bio usklađen sa sudskom odlukom u predmetu Sejdić/Finci. Ovo je najvažniji element koji nedostaje da bi Savjet donio Odluku o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).


 


Prva polovina septembra:
Tehnički sastanak Evropske komisije u BiH na visokom nivou i srednjoročni pregled provođenja Mape puta u cilju pripreme drugog sastanka dijaloga na visokom nivou o procesu pridruživanja


 


7. oktobar:
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini

10. oktobar:
Usvajanje Godišnjeg izvještaja o napretku BiH koji priprema Evropska komisija.


 


Do 31. oktobra:
Odgovor Bosne i Hercegovine na 2 liste sektorskih pitanja koje su uručene 27. juna (poglavlja 5 i 27).
Definisanje efikasnog mehanizma koordinacije o pitanjima EU.


 


Novembar:
Drugi sastanak dijaloga na visokom nivou o procesu pridruživanja u Sarajevu


 


Do 30. novembra:
Izvršena izmjena Ustava na način da je usklađen sa sudskom odlukom u predmetu Sejdić/Finci.
Pod uslovom da SSP stupa na snagu: Podnošenje vjerodostojnog zahtjeva za članstvo u EU.