Izjava Delegacije Evropske unije u BiH i Ureda specijalnog predstavnika u vezi prijedloga reforme Visokog sudskog i tužilačkog vijeća

Komentirajući prijedlog reforme Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, glasnogovornik Delegacije EU i Ureda specijalnog predstavnika Andy McGuffie je izjavio:

“Evropska unija pridaje naročitu važnost pitanjima koja se odnose na nezavisnost, profesionalizam, efikasnost i odgovornost pravosudnog sistema. Strukturirani dijalog između Evropske unije i BiH o pravosuđu je pokrenut s ciljem da se utvrdi platforma koja se čvrsto temelji na načelu lokalnog vlasništva za raspravu o reformama koje će omogućiti jačanje pravosudnih institucija u cijeloj BiH, uključujući institucije i na državnom nivou.

U kontekstu strukturiranog dijaloga, predstavnici EU su jasno i dosljedno ističu svoju podršku integritetu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) i naglašavaju temeljnu ulogu koju takva institucija ima u jačanju vladavine zakona u BiH. Kroz dijalog, Evropska unija je povjerila Visokom sudskom i tužilačkom vijeću nekoliko odgovornosti za koordinaciju, kad god to mandat VSTV dopušta. Mogućnosti reforme ove institucije će se rigorozno ocjenjivati ​​prema relevantnim EU standardima. Kada je riječ o konkretnim razgovorima o preustroju i ulozi VSTV, nadležna BiH vlast i institucije dužne su garantovati tehničku reviziju zakona, koji neće potkopavati funkcioniranje VSTV, niti dozvoljavati miješanje, izvršne ili zakonodavne vlasti.”