Obuke u okviru projekta koje financira EU: “Jačanje kapaciteta BiH institucija u spriječavanju i borbi protiv korupcije”

Drugi u nizu seminara za izgradnju kapaciteta na razvoju, provedbi, koordinaciji i evaluiranju politika za borbu protiv korupcije je održan u Banjaluci 6. decembra 2012. u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje kapaciteta BiH institucija u spriječavanju i borbi protiv korupcije”.
Zamjenik direkora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Sreto Pekić i voditelj projektnog tima, Roman Prah, obratili su se učesnicima na početku seminara. G. Prah naglasio je: “Korupcija je organizacioni problem i zahtjeva organizacioni odgovor. Taj odgovor treba dati na svim razinama i u svim strukturama vlasti. Ovo je drugi seminar u nizu sastanaka o polititikama s državnim, entitetskim i Brčko Distrikt BiH institucijama u cilju da im se pruži pomoć u poboljšanju strukture i načina na koji njihova organizacija funkcionira. Tako da će učesnici seminara imati priliku iskazati svoju političku predanost borbi protiv korupcije kao i u poduzimanju vidljivih koraka ka još većem integritetu ne samo unutar svojih institucija već i u Bosni i Hercegovini”.


Na seminaru su učestvovali 18. visokih državnih službenika iz Vlade RS (Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo pravde, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstvo nauke i tehnologije, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva finansija, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socialne zaštite) i Komisije za praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.


Sudionici su razmijenili iskustva i unaprjedili znanja u razvoju institucionalnog sistema i procedura potrebnih za uspostavu efikasnog sustava za razvoj politika, njihovu koordinaciju, provedbu, praćenje i evaluaciju.


Projekt “Jačanje kapaciteta BiH institucija u spriječavanju i borbi protiv korupcije” financira Europska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 460.000 EUR. Projekt je dio širih nastojanja Evropske unije čiji je cilj jačanje upravljanja institucija u BiH što je logičan nastavak podrške EU za izradu prve strategije za borbu protiv korupcije i uspostavljanja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH ciljem podrške Bosne i Hercegovine u jačanju kapaciteta BiH institucija u provedbi odgovornosti i učinkovitoj borbi i spriječavanju korupcije.


Glavni korisnici projekta su Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, te tijela na nivou entiteta i Distrikta Brčko BiH koja su određena Zakonom o uspostavi Agencije za prevenciju korupcije BiH. Projekt je započeo u februaru 2012. i okončat će se u augustu 2012. godine.