Delegacije EU: institucije civilnog društva u regionu moraju da nađu prikladan razvojni model

„Uhvatiti korak sa procesima važnim za civilno društvo u Bosni i Hercegovini, regionu Zapadnog Balkana i Turske – Otvoreni forum za međusektorski dijalog“, naziv je foruma koji je otvoren 11 decembara u Sarajevu.


Forumu prisustvuju predstavnici civilnog društva iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i BiH, kao i prestavnici Ureda Delegacije EU u Makedoniji, Delegacije EU u BiH, Direkcije za evropske integracije u BiH, te predstavnici Vijeća ministara BiH.


Prisutne goste pozdravio je savjetnik u uredu ministra pravde BiH Željko Bogut koji je učesnike foruma informisao o dinamici izrade Strategije za razvoj civilnog društva u BiH. Bogut je izrazio zahvalnost UNDP-u i TACSO Projektu za podršku na izradi Strategije, te dodao da očekuje da će i današnji i sutrašnji dijalog biti koristan kao smjernica za dalji rad na ovom projektu.


Šefica Odsjeka za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Uredu Delegacije EU u BiH Natalia Dianiskova naglasila je da je Evropska komisija do sada izdvojila 13 miliona eura za TACSO, kao regionalni projekt čija je svrha jačanje kapaciteta civilnih organizacija. „Rješenja za zemlje u regiji ne mogu biti direktno prenesena iz Brisela, nego morate sami naći model razvoja prilagođen potrebama i stanju u regiji. Potrebno je razvijati vrijednosti na kojima će se razvijati civilno društvo, ali i unaprijediti saradnju civilnog društva sa vladinim sektorom“, izjavila je Dianiskova.