Konsultacije za predstojeci Komisijski Dijalog na temu ‘Lokalne vlasti u razvoju’

Dijalog na temu Lokalne vlasti u razvoju dogovoren je za početak 2013.


Svrha konsultacija je sakupiti mišljenja i pozitivna iskustva preporučeno u planu “Promjena” koji potencira jačanje veza između EU i lokalnih vlasti u partnerskim zemljama i pomaže pokretanje i usavršavanje lokalnih vlasti.


Pitanja predstavljena u Prijedlogu dokumenta (pogledati link u nastavku) uglavnom obuhvataju teme koje su trenutno na međunardnoj sceni usko vezane sa ulogom lokalnih vlasti i Asocijacijom lokalnih vlasti i ulogama koje imaju u pitanjima upravljanja i razvoja.


Sugestije i komentare shodno informacijama objavljenim putem dolje navedenih linkova možete poslati u nadležna Udruženja Općina/Opština i gradova u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine (http://www.alvrs.com/v1/index.php?lang=en i http://www.sogfbih.ba/).