EU pozdravlja bilateralni dogovor o pristupanju Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji

Evropski komesar za trgovinu Karel De Gucht i ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH Mirko Šarović potpisali su danas dogovor za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Dogovor je ključni korak na putu BiH da postane članom ovog međunarodnog trgovačkog tijela. Očekuje se da pristupanje STO trajno doprinese procesu ekonomskih reformi i održivom razvoju u Bosni i Hercegovini.


“Današnje potpisivanje predstavlja ogroman korak naprijed u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i važno je za jačanje naših ekonomskih odnosa”, izjavio je komesar za trgovinu EU Karel De Gucht. “EU snažno podupire članstvo naših susjeda u STO-u. Smatramo da je BiH napravila značajan napredak u pripremama za ulazak u STO i na0damo se da ćemo je uskoro pozdraviti kao člana porodice Svjetske trgovinske organizacije”.


Ministar Mirko Šarović je rekao: “Bosna i Hercegovina se obavezala da postane aktivan član multilateralnog trgovinskog sistema i uložila je ozbiljne napore u vezi sa tim.. Neprocjenjiva podrška koju pruža EU daje pozitivne rezultate. Današnji događaj predstavlja korak bliže našem zajedničkom cilju i uvjereni smo da će to pomoći u zaključivanju preostalih bilateralnih pregovora narednih mjeseci u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Ukoliko sa drugim partnerima dođemo do istog konstruktivnog stava, mogli bismo u 2013. godini postati član Svjetske trgovinske organizacije.”


Bilateralni dogovor omogućava snižavanje tarifa za trgovinu robom i otvaranje tržišta usluga nakon članstva. Te obaveze će biti uključene u budući Protokol o pristupanju Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.


Dodatne informacije


Bosna i Hercegovina je podnijela molbu za članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji 11. maja 1999. godine. Radna grupa STO za njeno članstvo je uspostavljena 15. jula 1999. godine. Da bi postala član, Bosna i Hercegovina mora zaključiti bilateralne pregovore sa zainteresovanim članicama STO-a i dobiti multilateralnu podršku ove radne grupe.


Podaci o trgovini između EU iBosne i Hercegovine


Evropska unija je glavni trgovinski partner Bosne i Hercegovine sa udjelom od 73% izvoza BiH te više od 50% uvoza u BiH.U 2011. godini, ukupna vrijednost robe izvezene iz EU u Bosnu i Hercegovinu bila je 3,5 milijardi eura, dok je uvoz iz Bosne i Hercegovine iznosio 2,4 milijardi eura. Proizvodi s kojima se najviše trgovalo su mašine i transportna oprema, hemikalije i industrijski proizvodi.


Obaveze o bilateralnoj trgoviniizmeđu Evropske unije i Bosne i Hercegovine su uključene u Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je potpisan između Evropske unije i Bosne i Hercegovine 16. juna 2008. godine. Do završetka ratifikacije SSP-a, od 1. jula 2008. godine, na snazi je Privremeni sporazum o trgovinskim pitanjima.


Detaljniji podaci:
Trade relations between the EU and the Western Balkans


Bosnia and Herzegovina's WTO accession process (WTO website)