Peter Sorensen: Investitori bježe zbog korupcije

Evropsku uniju ne zanima da li će pitanje "Sejdić i Finci" biti riješeno simetrično ili asimetrično, nego da li će biti uklonjena diskrimin...

više