Obraćanje Massima Mine na završnoj konferenciji EU projekta „Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima u BiH – faza II“

Kao što je Evropska fondacija za obuku (ETF) istakla, jedan od glavnih izazova u zemljama regije jeste nedostatak anga...

više

Govor Massima Mine na konferenciji “Izazovi reforme javne uprave u BiH”

Public administration reform has been recognised as a key challenge for all enlargement countries – and Bosnia and Herzegovina in particular. M...

više

Govor Massima Mine na konferenciji “Zvono za promjene”

U participativnoj demokratiji, uloga civilnog društva je od vitalne važnosti u pružanju alternativne perspektive, a povremeno i u popunjavanju...

više

Govor Renza Daviddia, zamjenika šefa Delegacije, na 25. sesiji Igmanske inicijative „Dayton i region – 20 godina kasnije”

"Buduće članstvo u EU je dostupno za BiH. Ali je potrebna ogromna količina rada kako bi se promijenio način na koji ...

više

Transkript video poruke ambasadora Wigemarka: “Započinjemo težak put i Bosna i Hercegovina ne smije biti zapostavljena”

Nadomak smo započinjanja puta koji će biti težak i koji će trajati neko vrijeme. Ali, vjerujemo da ekonomske i druš...

više

Obraćanje Massima Mine na ceremoniji primopredaje objekta socijalnog stanovanja korisnicima u Brčko distriktu BiH

Naš zajednički cilj je uspostaviti adekvatne politike socijalne zaštite, moderne usluge socijalne zaštite i posebnu ...

više

Obraćanje ambasadora Wigemarka na predstavljanju projekta izgradnje državnog zatvora visoke sigurnosti

Mislim da se ovaj državni zatvor treba promatrati kao simbol vladavine prava u ovoj zemlji, a također i važan dio na putu BiH ka EU. Nadam se ...

više

Obraćanje ambasadora Wigemarka na Međunarodnoj konferenciji na temu oporavka od poplava

U ime Europske unije, i to ne samo u moje osobno ime, već i u ime mog beogradskog kolege Michaela Davenporta, zadovoljstvo mi je da Vam se prid...

više

Govor Massima Mine na završnoj ceremoniji Dekade za inkluziju Roma

Naime, strateški ciljevi Dekade su oni koje je Komisija definirala kao svoje prioritetne oblasti djelovanja u cilju pružanja podrške cjelovito...

više

Govor visoke predstavnice i potpredsjednice Evropske komisije Federice Mogherini o migraciji

Naš vanjski kredibilitet umnogome zavisi od naše unutrašnje koherentnosti i dosljednosti. Moramo toga biti svjesni. Nemojte ni pomišljati da ...

više