Inicijativa Volonteri EU Aid-a (EU Aid Volunteers) poprima oblik

„EU Aid Voluneteers“ je praktičan program obuke i angažovanja volontera na humanitarnim projektima.

više

Govor komesara Filea na regionalnom forumu Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD)

Komesar File je iskoristio priliku da se obrati ključnim ljudima zaduženim za ekonomsku budućnost zemalja Zapadnog Balkana...

više

Ashton pred Savjetom bezbjednosti UN-a: EU je predani partner UN u potrazi za međunarodnim mirom

U opširnoj izjavi pred Savjetom bezbjednosti UN-a u New Yorku, visoka predstavnica Catherine Ashton je govorila o načinima na koji EU sarađuje...

više

Napredak Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u 2013. godini

Lideri EU moraju da pokažu veću posvećenost Bosni i Hercegovini...

više

Evropski parlament poziva na izradu mape puta sa ciljem zaštite osnovnih prava pripadnika seksualnih manjina (LGBTI)

EU treba da izradi mapu puta sa ciljem zaštite osnovnih prava pripadnika seksualnih manjina (LGBTI), kaže se u rezoluc...

više

Izbori za Evropski parlament održat će se između 22. i 25. maja 2014. godine

Izbori za Evropski parlament 2014. održat će se u svim zemljama članicama Evropske unije između 22. i 25. maja 2014. godine, kako je jednogla...

više

Intervju Paschala Donohoea, ministra za evropska pitanja Irske i poslanika u irskom parlementu, sa novinskom agencijom SRNA

U Sarajevo dolazim kako bih se sastao sa političkim liderima i razgovarao sa ljudima iz Vaše zemlje, naročito mladim ...

više

EBRD je usvojila novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu

Odbor direktora EBRD-a usvojio je novu strategiju za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj se navode prioriteti Banke u zemlji u narednom trogodišnjem pe...

više

Napredak Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine: glasanje Komiteta

Članovi Evropskog parlamenta još jednom su pozvali Savjet da otvori pregovore o pristupanju EU sa Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom...

više

Prva pristupna konferencija sa Srbijom

Pregovori sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji otvoreni su danas na prvom sastanku u okviru Pistupne konferencije na ministarskom nivou.

više