Klimatska diplomacija – zaključci Vijeća o klimatskoj diplomaciji

Vijeće je danas usvojilo zaključke o klimatskoj diplomaciji. U njima podsjeća na to da su klimatske promjene izravna i egzistencijalna prijetn...

više

Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu: postignut sporazum o operativnoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom

Sporazumi o statusu poput ovog koji je parafiran sa Bosnom i Hercegovinom će osnažiti sposobnost Agencije da djeluje u...

više

Trgovinski sporazum između EU i Japana stupa na snagu

Sporazum o ekonomskom partnerstvu između EU i Japana stupa na snagu 1. februara 2019...

više

Održivost: Komisija predstavlja dokument za razmatranje o održivijoj Europi do 2030.

Današnji dokument dio je čvrste obaveze EU u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija...

više

EU će olakšati prekograničnu mobilnost trgovačkih društava

EU je sada korak bliže usvajanju novih pravila kojima bi se trebala olakšati prekogranična mobilnost trgovačkih društava EU...

više

Izjava visoke predstavnice i potpredsjednice, Federice Mogherini, povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta

On Holocaust Remembrance Day we remember those who were killed for the only crime of being born. ...

više

Federica Mogherini sa liderima Zapadnog Balkana: Podrška Prespanskom sporazumu i dijalogu između Beograda i Prištine

Federica Mogherini, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsednica Evropske komisije, ugo...

više

Liberalizacija viznog režima: Komisija izvještava o ispunjenju uslova za bezvizni režim od strane Zapadnog Balkana i zemalja Istočnog partnerstva

Komisija danas izvještava o svojoj procjeni ispunjenja kriterija za liberalizaciju viznog režima od strane zemalja Zap...

više

Izjava Evropske komisije i visoke predstavnice o Međunarodnom danu migranata

Povodom 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, Evropska komisija i Visoki predstavnik su dali sljedeću izjavu:

više