Zajednička izjava visoke predstavnice i potpredsjednice Federice Mogherini i komesara Johannesa Hahna o savjetodavnom referendumu u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji

Građani Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije su imali priliku da 30. septembra glasaju za budućnost svoje zemlje....

više

Izjava visoke predstavnice EU/potpredsjednice Evropske komisije Federice Mogherini nakon večere sa liderima Zapadnog Balkana

Sinoć smo komesar Johannes Hahn i ja organizirali radnu večeru sa liderima naših partnera na Zapadnom Balkanu, na mar...

više

Evropska unija jača podršku slobodi medija i mladim novinarima na zapadnom Balkanu

Evropska unija pojačala je podršku slobodi medija na zapadnom Balkanu i njihovom razvoju u područjima odgovornog novinarstva, finansiranja med...

više

Evropski sistem za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju (ETIAS): Vijeće donijelo uredbu

Vijeće je 5. septembra 2018. donijelo Uredbu o uspostavi Evropskog sistema za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS).

više

Poziv za apliciranje za EU program za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu 2018

Evropska komisija i British Council objavljuju poziv za prijavu za “Program Evropske unije za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu”- III k...

više

EU program za mlade profesionalce na Zapadnom Balkanu – treći krug

Evropska komisija i British Council najavljuju otvaranje nadolazećeg poziva za prijavu za "Program Evropske unije za mlade profesionalce na Zapa...

više

IPA 2018.-2020.: EU preusmjerava prioritete tehničke i finansijske podrške za unapređenje reformi na Zapadnom Balkanu

Evropska komisija usvojila je niz revidiranih prioriteta za finansijsku pomoć EU za period 2018-2020 kako bi dalje pods...

više

Izjava visoke predstavnice u ime Evropske unije povodom Međunarodnog dana autohtonih naroda svijeta

Na Međunarodni dan autohtonih naroda slavimo doprinos autohtonih naroda raznolikosti i bogatstvu civilizacija i kultura, ali i našoj zajedničk...

više