Znanstvenici koje finansira EU objavili prvu snimku crne rupe ikada

Prvo opažanje crne rupe ikada plod je široke međunarodne istraživačke saradnje Event Horizon Telescope, a velik obol uspjehu dali su i znans...

više

Međunarodni dan Roma: izjava prvog potpredsjednika Fransa Timmermansa, komesara Johannesa Hahna te komesarki Marianne Thyssen, Vĕre Jourove i Corine Creţu

Unatoč tome što su najbrojnija manjina u Europi, romske zajednice još uvijek trpe zbog raširene diskriminacije i mar...

više

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union to commemorate the World Water Day

On World Water Day, we remember how much access to sufficient, safe, drinkable, physically accessible and affordable water is precondition for a ...

više

Izjava visoke predstavnice u ime EU-a povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, 21. ožujka 2019.

Ove godine obilježavamo 50. godišnjicu stupanja na snagu Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskrimi...

više

Izjava glasnogovornice EU o konačnoj presudi u predmetu Karadžić

Evropska unija u potpunosti poštuje odluke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivičn...

više